BELVEDERE.NU. Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling
€ 24.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-402-2
druk: februari 2010
17 x 24 cm - 256 blz.
genaaid

BELVEDERE.NU. Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

Linssen, M. en P.P. Witsen (red.)

Uitgave in samenwerking met: Projectbureau Belvedere

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gedachtegoed is opgepakt en verspreid. In nieuw beleid bij rijk, provincies en gemeenten, maar ook bij terreinbeheerders, projectontwikkelaars en waterschappen.

In nieuwe kennisdomeinen bij universiteiten, hogescholen en academies, maar vooral in de praktijk van alledag. Honderden tastbare resultaten demonstreren dat het behoud van erfgoed in veel ruimtelijke plannen een culturele, maar ook sociaal-economische meerwaarde biedt.

belvedere.nu zet dan ook de praktijk centraal en geeft een beeld van hoe in de huidige Nederlandse praktijk het raakvlak tussen de vroegere en toekomstige inrichting eruit ziet: het NU. Daarnaast geeft het een handreiking voor NU EN VERDER.

Deel 1 behandelt dertien thema`s die geïllustreerd worden met concrete projecten. Deel 2 ontsluit een rijke verzameling voorbeelden, kennis, redeneringen, ervaringen en tips. Over de initiatieffase van projecten, de zoektocht naar het eigene van een gebied, de ontwerpfase, de financiering en het verduurzamen van ambities en werkwijze.

belvedere.nu is geschreven voor mensen die vanuit hun beroepspraktijk, studie of betrokkenheid als burger te maken hebben met de kwaliteit van de leefomgeving en de spanning tussen behoud en vernieuwing; die willen voortbouwen op wat er was en is, en tegelijkertijd oog hebben voor vernieuwing.

Anderen bekeken ook deze boeken: