Bewogen aarde. Aardkundig erfgoed in Nederland
ISBN: 978-90-5345-293-6
druk: maart 2007
Uitverkocht
22 x 28 cm - 176 blz.
genaaid

Bewogen aarde. Aardkundig erfgoed in Nederland

Beusekom, E.J. van

Uitgave in samenwerking met: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nederland bezit een gevarieerd en rijk landschap.

Dit boek behandelt, naast een uitgebreide inleiding, elk type landschap dat Nederland rijk is.

Achtereenvolgens worden kustzone, kustwateren en Noordzee, het zeekleigebied in Zuidwest- en Noord-Nederland, laagveengebieden, de droogmakerijen en nieuwe polders, het rivierengebied, de zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, het hoogveengebied en de veenontginningen en het heuvellandschap besproken.

Anderen bekeken ook deze boeken: