Cultuurhistorie van stad en land. Waardering en behoud
ISBN: 978-90-5345-141-0
druk: mei 1999, 3e druk 2005
Uitverkocht
17 x 24 cm - 128 blz.
genaaid

Cultuurhistorie van stad en land. Waardering en behoud

Hendrikx, J.A.

Uitgave in samenwerking met: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nederland gaat op de schop. Door grootschalige infrastructurele werken krijgt het in snel tempo een ander aanzien. De cultuurhistorische waarden van stad en land worden bedreigd. Hoe zijn die waarden te signaleren en te beoordelen? En: hoe kunnen we ze door verantwoord beheer en zorgvuldig afwegen bij de planvorming behouden?

Cultuurhistorie van stad en land geeft op deze vragen een antwoord. Bestuurders, plannenmakers, monumentencommissies en burgers krijgen een kader aangereikt om het behoud van cultuurhistorische waarden gestalte te geven. De uitgave schenkt zowel aandacht aan archeologische, historisch-bouwkundige en historisch-geografische aspecten van stad en land, als aan beheersstrategiën, selectiecriteria, planvormingsprocessen en inrichtingsvraagstukken.

Anderen bekeken ook deze boeken: