De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland
ISBN: 978-90-5345-125-0
druk: september 1998
Uitverkocht
22 x 28 cm - 200 blz.
genaaid gebrocheerd

De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland

Hendrikx, J.A.

Inpoldering, turfwinning, ontbossing en ruilverkaveling: eeuwenlange agrarische bewerking en strijd tegen het water hebben diepe sporen nagelaten in het Nederlandse landschap. De belangrijkste vormgever van dat landschap is de boer met zijn evoluerend agrarisch bedrijf geweest. Bovendien hebben de Nederlanders hun land moeten beschermen tegen het water. Daarmee kreeg ons land zijn karakteristieke aanzien.

De ontginning van Nederland gaat hier uitvoerig op in. Vanaf de vroege middeleeuwen tot nu wordt per regio beschreven hoe het cultuur-landschap vorm is gegeven en welke maatschappelijke krachten daarbij een rol hebben gespeeld.

Anderen bekeken ook deze boeken: