De wolf in de Lage Landen. Een historisch overzicht
€ 39.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-600-2
druk: juni 2023
22 x 28 cm - 288 blz.
genaaid gebonden

Inkijkexemplaar:

De wolf in de Lage Landen. Een historisch overzicht

Wim van Heugten

VERSCHIJNT OP 16 JUNI 2023. Als u dit boek vóór 16 juni bestelt, wordt uw bestelling als voorintekening beschouwd en krijgt u het direct na verschijning thuisgestuurd.

Het eeuwenlange spoor van de wolf in Nederland en België

Wandelende wolven door woonwijken, pootafdrukken in de polder, wolvenwelpen op de Veluwe – voor de meeste mensen is het een beeld dat moet wennen. Toch is de wolf verre van een vreemde in de Lage Landen. Zo zorgden wolven al omstreeks 1230 voor overlast in Drenthe, tonen premiebetalingen in Brugge de aanwezigheid in de Vlaamse kuststreek rond het jaar 1400, was er aan het einde van de zestiende eeuw sprake van een ware wolvenplaag en vielen er aan het begin van de negentiende eeuw nog jonge slachtoffers in de omgeving van Roermond.

Vreedzaam samenleven en verdelgen

De geschiedenis van de wolf in de Lage Landen vertelt van periodes van vreedzaam samenleven met een intelligent en sociaal dier, maar ook van schade aan de veestapel en de vele inspanningen om de wolf te verdelgen. Van simpele strikken, wolfshonden en vallen tot grootscheepse drijfjachten waarvoor honderden inwoners werden opgetrommeld om dagen achtereen de bossen uit te kammen. Er werden premies uitgeloofd ter hoogte van een jaarsalaris en vergiftigde kadavers werden ingezet om het roofdier te lokken en uit te roeien.

Historie van de wolf in Nederland en België

De wolf in de Lage Landen. Een historisch overzicht is het resultaat van meer dan dertig jaar archiefonderzoek en vormt het eerste volledige overzicht van de wolf in deze streken op basis van oorspronkelijk bronnenmateriaal. Ooggetuigenverslagen tonen de wolf zoals deze vanaf de middeleeuwen al werd waargenomen en processtukken, jachtboeken en toponiemen maken het mogelijk het spoor van de wolf eeuwenlang te blijven volgen.

Anderen bekeken ook deze boeken:

Watermolens in Noord-Brabant

Watermolens in Noord-Brabant

van Heugten, Wiro, Wim van Heugten

€ 29.95