Delft. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832
ISBN: 978-90-5345-111-3
druk: maart 1998
Uitverkocht
21 x 29 cm - 200 blz.
genaaid gebrocheerd met losse kaarten

Delft. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832

Claessens, M. en R.F. Wybrands Marcussen

Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 nr. 5
Uitgave in samenwerking met: Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland

Vanaf 1832 zijn gegevens over grond- en huizenbezit voor ieder stukje Nederland vastgelegd op een kadasterkaart. Elke gemeente werd in kaart gebracht.

De kadasterkaart van 1832 van Delft toont tal van interessante gegevens. Alle percelen in de gemeente Delft - huizen, akkers, tuinen, weilanden, sloten en riviertjes, woestegronden en wegen - zijn afgebeeld. Ook de wijze waarop de grond gebruikt werd en de waarde er van, de gebouwen die er op stonden en vaak nog staan, de eigenaren en hun eigendommen zijn in de Atlas terug te vinden.

De Kadastrale Atlas 1832 van Delft omvat naast een aantal kaarten een uitgebreide toelichting, die een zeer boeiende bron van informatie vormt. In dit complete overzicht vindt u naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of gebruiker van het perceel, soort bebouwing of grondgebruik, grootte van het perceel en het inkomen van de eigenaar.

Anderen bekeken ook deze boeken:

Architectuurgids Delft

Architectuurgids Delft

Boekraad, C. e.a.

Uitverkocht