Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald
ISBN: 978-90-5345-229-5
druk: september 2003
Uitverkocht
20 x 28 cm - 272 blz.
genaaid gebonden met stofomslag

Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald

Bouwer, K.

Het Nederrijkswald is de oude naam van het uitgestrekte bosgebied ten zuidoosten van Nijmegen. De Gelderse Rekenkamer heeft dit oude hertogelijke domein van de zestiende tot de negentiende eeuw beheerd met de houtproductie als doelstelling. De boeren in en rond het Nederrijkswald weidden er onder andere hun vee. Welgestelde families stichtten ontginningsboerderijen en buitenplaatsen.

Deze tegenstrijdige aanspraken tussen de diverse vormen van bosgebruik zijn een hoofdmotief in deze uitgave. In het begin van de negentiende eeuw is het Nederrijkswald door de Staat verkocht. In de loop van de twintigste eeuw zijn natuur en recreatie de belangrijkste functies van het gebied geworden.

Tweeduizend jaar regionale bosgeschiedenis zijn beschreven in een sociaal-economische en politieke context. Daarbij worden ook relaties gelegd met de ontwikkeling van de bosbouw en het landschap in Gelderland en het aangrenzende Duitsland.

Anderen bekeken ook deze boeken:

Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap

Veluwse beken en sprengen. Een uniek landschap

H. Menke, H. Renes e.a. (red.)

€ 34.95