Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering (10e druk)
€ 29.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-370-4
druk: april 2000, 10e druk 2010
17 x 24 cm - 208 blz.
genaaid gebrocheerd

Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering (10e druk)

Barends, S. e.a. (red.)

Uitgave in samenwerking met: redactie van Historisch-geografisch Tijdschrift

Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot een cultuurlandschap. Dit gebeurde aanvankelijk stapsgewijs, door kleine veranderingen die nu vaak als cultuur-historisch waardevolle elementen worden gezien. In de laatste decennia verandert het landschap zeer snel. Het ontstaan en de groei van de steden nemen daarbij een eigen plaats in. Nederland wordt dan ook wel eens een landschap vol steden genoemd.

In Het Nederlandse landschap staat de invloed van de mens op het landschap in wisselwerking met de natuurlijke omstandigheden centraal. De auteurs geven vanuit een historisch-geografische benadering een actueel overzicht van de Nederlandse landschapstypen en de stedelijke ontwikkeling.

De teksten zijn alle geactualiseerd en deze geheel herziene tiende druk is nu geheel in kleur uitgebracht en rijk aangevuld met beeld- en kaartmateriaal in kleur.

Anderen bekeken ook deze boeken:

Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap

Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap

H. Renes en A. te Stroete (red.)

€ 19.95