Het Utrechtse antwoord. De bastions van Karel V
ISBN: 978-90-5345-231-8
druk: april 2004
Uitverkocht
17 x 24 cm - 112 blz.
genaaid gebrocheerd

Het Utrechtse antwoord. De bastions van Karel V

Klück, B., A. Hemmens, R. de Kam

Utrechtse Stadsgeschiedenissen nr. 02
Uitgave in samenwerking met: Gemeente Utrecht, Stedenbouw en Monumenten

Sinds kort is het zestiende-eeuwse bastion Zonnenburg, waar in de negentiende eeuw de Sterrenwacht Sonnenborgh op werd gebouwd, gerestaureerd en verbouwd tot museum.

Uit het uitgebreide bouwhistorisch onderzoek dat aan de verbouwing voorafging, bleek dat Zonnenburg één van de gaafst bewaarde voorbeelden is van een midden zestiende-eeuws vestingwerk in Noordwest Europa.

Kortgeleden is ook het atelier van de overleden beeldhouwer Pieter d`Hont, dat gevestigd was in het vroegere bastion Manenburg, gerestaureerd en onderzocht.

Anderen bekeken ook deze boeken: