Voordat Someren Someren werd. Archeologie van een dekzandeiland
€ 29.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-498-5
druk: december 2016
22 x 28 cm - 160 blz.
genaaid gebonden

Inkijkexemplaar:

Voordat Someren Someren werd. Archeologie van een dekzandeiland

Kortlang, Fokko en Evert van Ginkel

Uitgave in samenwerking met: Gemeente Someren

In 1990 werd bij toeval een archeologische ontdekking gedaan tijdens de aanleg van een paar straten in de nieuw te bouwen woonwijk Waterdael in Someren. Drie amateurarcheologen speurden de openliggende grond af, en vonden donkere vlekken en een scherf. Deze bleken onderdeel te zijn van een groot grafveld uit de ijzertijd.

Vanaf dat moment zijn rondom de dorpskern van Someren, op het zogenaamde dekzandeiland tussen de kleine Aa en Aa, diverse opgravingen uitgevoerd. Sinds de ontdekking van het urnenveld van Waterdael I in 1990, is in Someren een voor Nederlandse en zelfs internationale maatstaven, ongekend groot areaal archeologisch cultuurlandschap opgegraven. In totaal is maar liefst 35 hectare door archeologen, vrijwilligers en studenten onderzocht. 25 jaar onderzoek in het voormalige akkergebied ten oosten van de kern van Someren heeft ons een samenhangend inzicht gegeven in het wel en wee van boerensamenlevingen vanaf de vroege ijzertijd tot aan het einde van de volle middeleeuwen (circa 800 voor Christus tot 1250 na Christus).

Voordat Someren Someren werd. Archeologie van een dekzandeiland geeft een overzicht van 25 jaar aan archeologische opgravingen in Someren. De prachtige reconstructietekeningen, foto’s van archeologische vondsten en toegankelijke teksten geven een fascinerend inkijkje in het dagelijks leven van de mensen die in Someren woonden, lang voordat Someren Someren heette.

Anderen bekeken ook deze boeken: