Uitgeverij Matrijs
Lange Nieuwstraat 12
3512 PH Utrecht
E
T 030 234 31 48
Geen verzendkosten boven euro 20

Abonnementen Het Nederlands landschap

Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt voor de jaargang 35 (2017): € 29,95,
voor studenten € 24,95 en
voor instellingen € 31,95.

Voor een abonnement in het buitenland is een toeslag van € 25,00 verschuldigd. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende jaargang worden toegezonden.

Opzegging
Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van de lopende jaargang schriftelijk wordt opgezegd.

Losse nummers
Losse nummers van Het Nederlands landschap kosten € 9,50 (inclusief verzendkosten).
Losse nummers, studentenabonnementen of instellingenabonnementen kunt u bestellen via verkoop@matrijs.com

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u sturen naar:
Uitgeverij Matrijs
Postbus 670
3500 AR Utrecht
tel. 030-234 31 48
verkoop@matrijs.com