Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Geschiedenis van Arnhem (3 delen)

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-398-8 Categorieën: , Tags: , Product ID: 984

Beschrijving

Met het verschijnen van Arnhem van 1700 tot 1900 is de Geschiedenis van Arnhem vanaf de prehistorie tot het eind van de twintigste eeuw compleet. Wat is er typisch Arnhems? De ligging aan de Rijn, de Grote of Eusebiuskerk, de singels en parken, de gevolgen van de Slag om Arnhem, het onvervalste ‘Ernems’?

Om de stad te begrijpen, is de geschiedenis onontbeerlijk. In drie delen worden de ontwikkeling en de wording van Arnhem besproken aan de hand van een aantal thema‘s zoals ruimtelijke ontwikkeling, bestuur en politiek, economische en sociale ontwikkelingen, kerk en religie èn kunst en cultuur. In deel twee zijn daar hoofdstukken over onderwijs en gezondheidszorg aan toegevoegd, en in deel drie verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, dagbladen, toerisme en sport.

Geschiedenis van Arnhem tot 1700

Deel 1 – Arnhem tot 1700: De nederzetting die tussen de heuvels van de Veluwe en het rivierengebied was ontstaan, verwierf in 1233 stadsrecht. Als hoofdstad van het kwartier van Veluwe werd Arnhem middelpunt van bestuur en rechtspraak.
De komst van de Kanselarij, de vestiging van een Rekenkamer en de geregeld in Arnhem gehouden Landdagen gaven de stad aanzien en allure. Instellingen van liefdadigheid als gasthuizen en armenhuizen werden gesticht en al vanaf de zeventiende eeuw investeerde de Arnhemse elite in landgoederen en buitenhuizen. Kerk en geloof waren essentieel voor het leven in de middeleeuwse stad.

Geschiedenis van Arnhem van 1700 tot 1900

Deel 2 – Arnhem van 1700 tot 1900: In de periode tussen 1700 en 1900 vertienvoudigde het aantal inwoners; in de tweede helft van de negentiende eeuw was Arnhem zelfs de snelst groeiende stad van het land. Naast de fraaie buitenhuizen en de villa‘s langs de singels, verschenen toen de arbeiderswijken. Toen Arnhem begin negentiende eeuw hoofdstad van de provincie Gelderland werd, vestigden zich bestuurders en ambtenaren. Zij vormden het publiek voor de nieuwe culturele instellingen: de schouwburg, concertzalen, genootschappen, verenigingen en het museum.

Geschiedenis van Arnhem na 1900

Deel 3 – Arnhem in de twintigste eeuw: Arnhem werd in de twintigste eeuw een moderne werkstad maar behield zijn groene karakter. Vlak voor de eeuwwisseling kocht de gemeente het landgoed Sonsbeek. Rond 1900 werd Arnhem door de vestiging van de Johanna Stichting, en later het Bioherstellingsoord en Het Dorp een ‘zorgstad’. Arnhem groeide uit tot een belangrijk spoorwegknooppunt en was een garnizoensstad De Tweede Wereldoorlog had met de Slag om Arnhem dramatische gevolgen. De decennia na de oorlog stonden in het teken van grootschalige wederopbouw.

Alle delen zijn tevens los van elkaar te bestellen.