Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800 – 1850)

Vedder, J.

Historische Publicaties Gelderland nr. 2
Uitgave in samenwerking met: Provincie Gelderland

Extra informatie

Beschrijving

Omzoomd door statige eiken en wuivende rietkragen is het Apeldoorns Kanaal de laatste jaren in de belangstelling gekomen als een prachtig recreatiegebied. De geschiedenis van dit gebied was echter nog nooit te boek gesteld. De uitgave Het Apeldoorns Kanaal voorziet in deze leemte.

Na veel gelobby door Veluwse bestuurders en industriëlen werd in 1829 een kanaal van Apeldoorn naar Hattem geopend. Later werd het traject Apeldoorn-Dieren hieraan toegevoegd. Dit Apeldoorns Kanaal staat bijna 200 jaar later weer volop in de belangstelling. Er wordt zelfs over gedacht om het kanaal de status van officieel monument te verlenen.

In het boek wordt ingegaan op de vraag waarom het kanaal destijds gegraven is. Het geeft een overzicht van de belangrijkste industrieën, de landbouw, de groei van de infrastructuur en het sociale leven op het platteland van de Oost-Veluwe in de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook blijkt de rol van koning Willem I rond de totstandkoming van het kanaal veel minder belangrijk dan nogal eens wordt gedacht.