Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Het Hollandsch-Duitsch Gemaal. Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef

Driessen, A.M.A.J.

Uitgave in samenwerking met: Waterschap Rivierenland

Extra informatie

Beschrijving

De streek tussen Nijmegen en Kleef – de Gelderse Poort – is altijd een grensgebied geweest. Het heeft tot 1934 geduurd voordat de Nederlandse en Duitse waterschappen het eens werden over een gemeenschappelijk afwateringssysteem.

Vanaf die tijd staat in de meest westelijke punt van de Ooijpolder bij Nijmegen het Hollandsch-Duitsch gemaal. Het regelt de waterafvoer uit de Ooij- en Erlecomse Polder, Groesbeek en het achterliggende Duitse poldergebied. De wateroverlast verminderde en de welvaart aan beide zijden van de grens nam aanzienlijk toe.

Na twee perioden van hoogwater begin jaren negentig is in 1995 besloten tot totale renovatie van het gemaal en de sluis en aanpassing aan de meest recente veiligheidseisen.