Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Het Utrechtse antwoord. De bastions van Karel V

 19,95

Klück, B., A. Hemmens, R. de Kam

Utrechtse Stadsgeschiedenissen nr. 02
Uitgave in samenwerking met: Gemeente Utrecht, Stedenbouw en Monumenten

Extra informatie

Uitverkocht

Beschrijving

Sinds kort is het zestiende-eeuwse bastion Zonnenburg, waar in de negentiende eeuw de Sterrenwacht Sonnenborgh op werd gebouwd, gerestaureerd en verbouwd tot museum. Uit het uitgebreide bouwhistorisch onderzoek dat aan de verbouwing voorafging, bleek dat Zonnenburg één van de gaafst bewaarde voorbeelden is van een midden zestiende-eeuws vestingwerk in Noordwest Europa.

Kortgeleden is ook het atelier van de overleden beeldhouwer Pieter d’Hont, dat gevestigd was in het vroegere bastion Manenburg, gerestaureerd en onderzocht.