Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Kampereiland. Een wereld op de grens van zout en zoet

Dirkx, J., P. Hommel en J. Vervloet

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-081-9 Categorieën: , , , Product ID: 719

Beschrijving

Het Kampereiland is historisch en ecologisch een uniek stukje Nederland. Gelegen aan de monding van de IJssel, op de grens van de zoete rivier en de zoute Zuiderzee, vormde zich hier in de twaalfde eeuw een zoetwatergetijdegebied (vergelijkbaar met de voormalige Biesbosch) dat eeuwenlang de speelbal van natuurkrachten is geweest.

De bewoners probeerden het water te weren door dijken aan te leggen, maar tevergeefs: wateroverlast dwong hen hun boerderijen te verplaatsen naar hoger gelegen ‘belten’. Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is het Kampereiland verandert. Enkele zeldzame planten en diverse landschapselementen getuigen van die bijzondere historie.