Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Mens en land in het hart van Salland

 49,95

Spek, T. e.a.

Uitgave in samenwerking met: Cultuur Historisch Genootschap Raalte

Extra informatie

Uitverkocht

Beschrijving

Lange tijd hebben wetenschappers gedacht dat de streek rond Raalte tot ver in de middeleeuwen een onbewoond gebied was vol bossen, moerassen en heidevelden. Niets blijkt minder waar. Het hart van Salland is vroeger juist vrij dicht bevolkt geweest en kent een onverwacht rijke ontstaansgeschiedenis.

Dit boek geeft een overzicht van de bewonings- en landschapsgeschiedenis van het oude kerspel Raalte. Alle ontdekkingen die amateuronderzoekers èn wetenschappers in de afgelopen vijftien jaar hebben gedaan worden voor een breed lezerspubliek ontsloten. Elke buurtschap krijgt daarbij een eigen hoofdstuk waarin een gedetailleerd beeld wordt geschetst van de opbouw van het landschap en van de middeleeuwse boerderijen en hun bewoners.

Dat in het huidige landschap nog verrassend veel sporen van deze historie bewaard zijn gebleven, blijkt uit de vele kaarten, foto`s en historische beelden in dit boek.