Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Muziek achter prikkeldraad. Dagboek uit een interneringskamp 1940 – 1945

Hilsley, W.

Uitgave in samenwerking met: Stichting Kasteelconcerten Beverweerd

Extra informatie

Beschrijving

Begin 1996 vond een vriend van pianist en muziekpedagoog William Hilsley in de torenkamer van kasteel Beverweerd bij Werkhoven iets bijzonders: een dagboek. Het bleek de originele versie te zijn van de aantekeningen die Hilsley had bijgehouden tijdens zijn gevangenschap in een viertal interneringskampen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

In die kampen wist Hilsley als musical director steeds een gevarieerd muziekleven op te bouwen, hetgeen van grote waarde was voor zijn medegevangenen. Muziek bleek een middel om te overleven.

Steun kwam van de YMCA-krijgsgevangenhulp, onder meer in de vorm van instrumenten en muziekpapier. De YMCA maakte daarnaast opnamen van de kampmuziek en zorgde ervoor dat een aantal composities van Hilsley tijdens de oorlog door de Zweedse radio werd uitgezonden. Samen met de cd is dit boek een interessant historisch en musicologisch document.