Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Opgegraven verleden van Gelderland

Verhagen, J.G.M., R.T.A. Borman e.a. (red.)

Uitgave in samenwerking met: Gelderse Archaeologische Stichting

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-292-9 Categorieën: , Tag: Product ID: 903

Beschrijving

De geschiedenis van Gelderland bestrijkt vele eeuwen. De lange periode strekt zich uit van de prehistorische rendierjagers die de stuwwallen van de Veluwe bevolkten, langs de Romeinse legioenen die aan de limes gelegerd waren tot voorbij de handelscentra van de Hanze. In alle tijden lieten de bewoners hun sporen in de bodem na.

De afgelopen tien, vijftien jaar is de archeologie in Gelderland in een stroomversnelling gekomen. Romeins Nijmegen is op uitgebreide schaal onderzocht en de aanleg van de Betuwelijn maakte opgravingen in een ongekend groot gebied noodzakelijk. Daarnaast hebben ook op veel plaatsen kleinere onderzoeken plaatsgevonden.

Het resultaat van al deze onderzoeken en opgravingen is te danken aan enthousiaste archeologen, professionals en amateurs samen. Hun verhalen uit de praktijk staan in Opgegraven verleden van Gelderland. Het biedt een blik op het verleden van Gelderland, zoals het is opgegraven en vastgelegd in woord en beeld.