Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal. Anderhalve eeuw ontwerpen, bouwen en vernieuwen

Arends, G.J.

Uitgave in samenwerking met: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-184-7 Categorieën: , Tags: , Product ID: 800

Beschrijving

Het Noordzeekanaal vormt de toegang tot de tweede havenstad van ons land, Amsterdam. De aanleg hiervan in het midden van de negentiende eeuw voorkwam dat de stad zijn positie als havenstad zou kwijtraken.

Aan beide uiteinden van het kanaal – bij de Noordzee en bij de toenmalige Zuiderzee – werden sluizen gebouwd. Naarmate de omvang van de schepen toenam, moesten deze sluizen vergroot worden. Ook voor de waterhuishouding werden in de loop der jaren de nodige spuisluizen en gemalen gebouwd.

Aan het eind van de twintigste eeuw vond in opdracht van Rijkswaterstaat een grootschalige renovatie van de sluizencomplexen plaats. Alle sluizen werden aangepast aan de huidige eisen van veiligheid en bedrijfszekerheid.

Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal verschijnt ter gelegenheid van de afsluiting van dit renovatieproject en doet verslag van het onderzoek dat hieraan vooraf is gegaan.