Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in `t groen

Does, A. van der en J. Holwerda (red.)

Uitgave in samenwerking met: Tuinhistorisch Genootschap Cascade

Extra informatie

Beschrijving

Het Nederlandse groene erfgoed staat bijzonder in de belangstelling. Typische Hollandse landschappen ontvangen internationale waardering. Maar ook historische tuinen en parken als onderdeel van het cultuurlandschap krijgen welverdiende aandacht. Gespecialiseerde boeken en tijdschriften hebben te maken met een groeiende lezerskring, tuinreizen en -tentoonstellingen trekken een breed publiek.

Beplantingsgeschiedenis, ontwerp en ontwikkeling, vormgeving en iconografie, conservering en instandhouding zijn onderwerp van studie geworden. Vakopleidingen en (universitaire) erfgoedstudies besteden meer dan ooit aandacht aan behoud en beheer van historisch groen.

In dit boek schrijven vijfentwintig enthousiaste auteurs – liefhebbers en specialisten – over uiteenlopende tuinhistorische onderwerpen, gebaseerd op recent onderzoek en de alledaagse praktijk. Daarmee draagt deze uitgave bij aan de doelstelling van Tuinhistorisch Genootschap Cascade: het bestuderen van het veelkleurige palet van de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.