Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Warmond. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832

Steur, A.G. van der, J.H.M. van der Zon

Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 nr. 02
Uitgave in samenwerking met: Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland

Extra informatie

Beschrijving

Vanaf 1832 zijn gegevens over grond- en huizenbezit voor ieder stukje Nederland vastgelegd op een kadasterkaart. Elke gemeente werd in kaart gebracht. De kadasterkaart van 1832 toont tal van interessante gegevens. Alle percelen in de gemeente Warmond – huizen, akkers, tuinen, weilanden, sloten en riviertjes, woestegronden en wegen – zijn afgebeeld. Ook de wijze waarop de grond gebruikt werd en de waarde er van, de gebouwen die er op stonden en vaak nog staan, de eigenaren en hun eigendommen zijn in de Atlas terug te vinden.

De Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 van Warmond omvat naast een aantal kaarten een uitgebreide toelichting, die een zeer boeiende bron van informatie vormt. In dit complete overzicht vindt u naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of gebruiker van het perceel, soort bebouwing of grondgebruik, grootte van het perceel en het inkomen van de eigenaar.