Uitgeverij Matrijs
Lange Nieuwstraat 12
3512 PH Utrecht
E
T 030 234 31 48
Geen verzendkosten boven euro 20

Colofon

Redactieadres
Uitgeverij Matrijs
Postbus 670
3500 AR Utrecht
tel. 030-234 31 48
hetnederlandslandschap@matrijs.com

Redactie
Shera van den Wittenboer, Eugenie van Heijgen, Martijn Horst, Toine Maas, Gerrit van Oosterom, Merit Snoeijer, Annemiek te Stroete

Ontwerp en opmaak: Studio Michelangela,Utrecht
Lithografie: Van Vliet:dtp, Nieuwegein
Druk: Drukkerij Ten Brink, Meppel

Adviesraad
Henk Baas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hoofd Landschap), Hank Bartelink (De 12Landschappen, directeur), Simon van den Bergh (Gelders Genootschap, hoofd Sector Erfgoed), Martijn Boosten (Stichting Probos, senior adviseur), Piet van Cruijningen (Wageningen UR. Rural and Environmental History, senior onderzoeker), Saskia van Dockum (Het Utrechts Landschap, directeur), Jan Willem de Jager (Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud) Jan Kolen (Universiteit Leiden, hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed), Dré van Marrewijk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, coördinator Werelderfgoed),


Ben Olde Meierink (Nederlandse Kastelen Stichting. Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, hoofd Onderzoek), Michiel Purmer (Natuurmonumenten, senior beleidsmedewerker Cultuurhistorie en Landschap), Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Landschapsgeschiedenis), Chris Will (Kenniscentrum Waterlinies)


Het Nederlands landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis is een uitgave van Stichting Matrijs
© 2016 - de auteurs p/a Uitgeverij Matrijs, Utrecht