Het Nederlands Landschap - jaargang 1 t/m 37

jaarjaargangnrartikelauteur
2019373Historische waterhuishouding van de vesting Zaltbommel. Inspiratie voor hedendaagse wateropgavenBjorn van Snippenburg
2019373Het padvinderslandschap. Vroege verblijfsrecreatie in Ommen (1900-heden)Christy Eijkelkamp
2019373Verboden kringen. De beheersing van het schootsveldDouwe Koen
2019373Snelwegen voor de koning. Onderzoek naar Veluwse wegen voor Willem III (1650-1702)Peter Bijster en Theo Spek
2019372Groene parels in Overijssel. Verbinding van historische landschapsparken met het huidige cultuurlandschapWillemieke Ottens en Els van der Laan
2019372Drie sluizen in Halfweg. Een totaalkunstwerk van Pieter Post herontdektAdriaan Haartsen en Ben Olde Meierink
2019372Verbonden over de breuk. De Heikakker in Deurne en de PeelrandbreukTheo van de Mortel
2019372Het zeedorpenlandschap in Hollandse Duinen. De relatie tussen het historisch landgebruik en de huidige vegetatieCharlotte Mooij en Dick Groenendijk
2019371Nieuwe natuur op oude grondMark Reysoo
2019371Nederlands oudste grensverdrag. Een grensverdrag als bron voor landschapshistorisch onderzoekLuc Jehee
2019371Dynamiek van een eilandstaat. Oost-Ameland op kaarten tussen cirka 1550 en 1750Koen van den Driesche
2019371Droogte maakt begraven landschap zichtbaar. Nieuwe toekomst voor luchtfotografieHeleen van Londen, Jitte Waagen, Iris Korver, Morgan Schelvis
2018363Erfgoed is voor iedereen dichtbij. De erfgoedambities van Landschap OverijsselMartijn Horst
2018363Wallen rond een eeuwenoude ontginingJan Timmers
2018363Edelman en fabrikant: wonen op het platteland. De aanleg van buitengoederen op Twente's 'oale groond'John van Zuidam
2018363De westelijke Tielerwaard. Water en land op de laagste plek van het Gelderse rivierengebiedAdriaan Haartsen en Ben Olde Meierink
2018362De schop geschouderd. Landschapsontwikkeling van de Workumerwaard 1926-2000Grytsje Kunst
2018362De vroege geschiedenis van het Normaal Amsterdams Peil. Op zoek naar het nulpuntPetra van Dam
2018362Het beken-en sprengenlandschap op de Veluwe. Bedreigd door natuurontwikkeling en verdrogingHenri Slijkhuis
2018362Een einde aan de wildernis. Hoe het veen in het hart van West-Friesland verdweenLisa Timmerman
2018361Beken bij Bergeijk. Het cultuurhistorische beekdallandschap in de KempenHans Verdonk
2018361Veranderend platteland. Argrarische moderniseringen in het Twentse plattelandShera van den Wittenboer
2018361Het Elspeterbos. Een nieuwe kijk op een oud bosPeter Veen, Bert Maes, Emma van den Dool
2018361Streekbeheer in DrentheErik de Gruijter en Charlotte Witte
2017353Kampereiland gevormd door Ijssel en ZuiderzeeGeuje van der Linde
2017353Het Waterloopbos. Monumenten van de vooruitgangMarinke Steenhuis
2017353Boeren in Waterland. Veranderingen in de voortuin van AmsterdamPaul Terwan; Joke Stoop
2017352De Nederlandse hoogvenen. Verleden heden en toekomstRoy van Beek
2017352Een steert sands bij Holland. De Historische landschapsontwikkeling van Hoek van Holland en De BeerFrans Beekman en Ed Buijsman
2017352Zocherparken op de agenda. Tuinen en parken in Zuid-HollandKorneel Aschman; Maartje Bos; Ronald van Immerseel; Peter Verhoeff; Nina Wijsbek
2017352Speuren naar bosgeschiedenis. Ervaringen met vrijwilligers in het EngelanderholtMartijn Boosten
2017351Hoe het Koningsven verdween. Ontginning van de Ottersumse moerasgronden; 1902-1960Paul Thissen en Johan Thissen
2017351Geloof in je landschap. Heidense en katholieke sporen in TwenteEibert Jongsma
2017351Moderne visualisatietechnieken. Celtic fields nader bekekenWillem Vletter
2017351Biografie van de Amerfoortseweg. De route tussen Amersfoort en ApeldoornSusanne Coppens
2016343Stuifzandbestrijding Veluwe. Haskampers in hun strijd tegen het zand en de provincieCharlotte Witte
2016343De storm van 1674. Hoe de storm sporen in het landschap van de Lage Landen nalietGerard van der Schrier en Rob Groenland
2016343Het rondbezit van Sint Marie. Het lokaliseren van prekadastrale kaartenAd van Ooststroom
2016343Tussen heide en akker. Een eeuwenoude wal op landgoed BaestErik van den Berg
2016342Ontworpen in de Wederopbouw. Ladschappen van de ruilverkavelingHenk van Blerck
2016342Kansen voor de Kloostertuin. Waardering en herbestemming van de kloostertuin van WittemMarloes Fransen
2016342Mest op straat. Stadsboeren en stadsboerderijen in NederlandKlaas Bouwer
2016342Het getijdenbekken van de Hunze. Middeleeuwse veenontginning langs de WaddenzeeJeroen Zomer
2016341Met pakpaarden over de heuvels. Klinkenwegen in LimburgMaurice Paulissen
2016341De metamorfose van grote Meierijse hoeven; 1662-2016Karel Leenders
2016341Deftig wonen aan de Oude Rijn. De rol van kleinwinningop de ontwikkeling van een vergeten buitenplaatslandschapGerrit van Oosterom
2016341Verzuild begraven. Vorm en inrichting van begraafplaatsen in het interbellumIetse-Jan Stokroos
2015333De Pingjumer Gulden Halsband; acht fasen van een Friese ringdijkHorst, Martijn
2015333De Speeltoren en Kleine Kerk in Edam. Een gemeentelijke monumentengeschiedenis aan de hand van vier transformatiemomentenKlaarenbeek, Reinout
2015333Beton in het duinlandschap. Omstreden militair erfgoed en natuurbeheer in de duinenPurmer, Michiel
2015333Focus op Landschap - De AmbtenaarRaap, Edwin
2015332Henk van der Linden en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof. mr. H. van der Linden (Alphen a/d Rijn 14 februari 1922-Velp 27 maart 2012)Borger, Guus J.
2015332Het Gewestelijk plan Zuid-Holland-West en de opkomst van de regionale planning in NederlandMil, Yvonne van
2015332Een Brabantse piramide. Een zeventiende-eeuwse belvedereheuvel in OssendrechtCuijpers, Jos en John de Jong
2015332Atlas of the Functional City. Het nooit gepubliceerde boekTaverne, Ed
2015331'Je moet niet in vastliggende ruimtelijke structuren denken, maar in stromen, activiteiten, invloedssferen, constellaties'. Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenisAbrahamse, Jaap Evert en Marcel IJsselstijn
2015331Typologie en groei van nederzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012Grupstra, Niek
2015331Essen, iezen, ikkers en gaasten. Ruimtelijke variatie van historische open akkercomplexen in de provincie FrieslandWiersma, Jeroen
2014323De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van HollandBaas, Henk, Bjorn van Snippenburg, Hans Renes en Rob Rentenaar
2014323Levenslijnen. Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van de infrastructuur in ZeelandDekker, Jeanine
2014323Van moeras tot monument. Ontstaan en ontwikkeling van Broek in Waterland, tien eeuwen wonen en werken in het veenHaan, Sven de
2014323Kleine landschapselementen - Teeltmuren, bouwsteen voor tuinbouw en plezierStroeken, Frank
2014322Een onderdeel van het aardse paradijs. Een eerste verkenning van de ontwikkeling en verspreiding van hertenkampen in NederlandKooij, Ben
2014322Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van de late prehistorie tot de volle middeleeuwenNeefjes, Jan en Theo Spek
2014322Kees Dekker en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof. dr. C. Dekker (Wemeldinge 22 augustus 1933 - Odijk 18 december 2012)Henderikx, Peter
2014321Waar eens water was. Waar en waarom het water verdween uit stad en dorp in Zeeland. Een verkenningKlerk, A.P. de
2014321Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, waarde en contextChurylova, Irina
2014321Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700Cruyningen, Piet van
2013313De bosgeschiedenis als wetenschap en onderzoeksdomein. Een historiografisch overzichtLaar, Jim van
2013313Boshistorisch onderzoek in Nederland. Een evaluatie van recent onderzoek en methodische aandachtspunten voor de toekomstBouwer, Klaas
2013313De betekenis van de archeobotanie voor boshistorisch onderzoekBrinkkemper, Otto
2013313Boshistorie in de praktijk van het natuurbeheerLochem-Van der Wel, Sandra van
2013313Denken om het doen - boshistorische vragen voor Gelders beleidThissen, Paul
2013313De maalschap van het Gortelsche bosHorst, Martijn
2013313STRO en bos. Sonttelregisters online als instrument voor de bestudering van de bosgeschiedenis, 1500-1850Veluwenkamp, Jan Willem en Werner Scheltjens
2013313Historisch-ecologische reconstructie via mondelinge overlevering - aspecten van de methodeBurny, Joël
2013313Contemporary research in forest history in Germany: aims, methodology and resultsKüster, Hansjörg
2013312De geologie van de Gelderse Vallei. Een 17e-eeuwse interpretatie van de cartograaf Balthasar LobeStol, Taeke
2013312Montady, een 13e-eeuwse droogmakerij in FrankrijkHaartsen, Adriaan
2013312Op het spoor van de Opstand. Over het belang van interdisciplinair onderzoek naar historische slagveldenDoesburg, Jan van
2013312Spoorgevels in NederlandOtten, Gerard
2013311De vorm van nieuwe steden uit de 13e en 14e eeuwBoerefijn, Wim
2013311Mooi in 't holt - De bosgeschiedenis van Nationaal Landschap WinterswijkSmalbraak, Joanneke
2013311Planvorming en stadsuitbreiding in de 19e eeuw nader bekeken en vergelekenMil, Yvonne van
2012303Europese cultuurlandschappen: naar een nieuwe agenda voor onderzoek, beleid en onderwijsSpek, Theo
2012303Past and future of the European landscapeDower, Michael
2012303Ja mits nee maar tenzij? Nederland en de Europese LandschapsconventieBaas, Henk en Gerrit-Jan van Herwaarden
2012303Historische transformaties van agrarische landschappen in EuropaRenes, Hans
2012302Open voor eb en vloed. Tijhavens in ZeelandKlerk, A.P. de
2012302Operatie Spaarnwoude. Van dorp tot recreatiegebiedKoomen, Antoinette
2012302Waddinxveen. Ondergang van een veendorpTeters, Johan
2012302De waarde van wederopbouw. Dertig naoorlogse gebieden van nationaal belangBlom, Anita
2012301Beeld van een duizendjarige. Karakteristiek van het hedendaagse veenweidelandschapHaartsen, Adriaan
2012301Middeleeuws veen en middeleeuwse veenboerenBont, Chris de
2012301De veranderende landbouw als drager van het veenweidelandschapRienks, Willem
2012301Weidevogels in cultuurhistorisch perspectiefPaassen, Aad van
2012301Burgerparticipatie in Amstelland. Fopspeen of realiteit?Tilburg, Kees van
2012301Veenweiden. Om de toekomst van een historisch landschapRenes, Hans
2011293Verborgen landschapselementen uit de Koude Oorlog: de BWO-keringenBrand, Nikki
2011293Verstedelijking in Nederland. Duizend jaar ruimtelijke ontwikkeling bekeken en vergelekenAbrahamse, Jaap Evert en Reinout Rutte
2011292'We zijn als wetenschappelijke discipline onvolwassen gebleven'Baas, Henk en Nikki Brand
2011292Middeleeuwse dorpsvorming in Oost-Nederland. Een verkenning van de historische relatie tussen hoven, kerken en dorpenKeunen, Luuk
2011292Late dorpsvorming in het Brabantse zand.K.A.H.W. Leenders
2011291Delfshaven. Van speelbal tot beschermd stadsgezichtSchie, Daan van
2011291Kenner van de historische stad. Gerard Hoekveld (1934-2011)Pater, Ben de
2011291Aan weerszijden van de grens. De ontwikkeling van het landschap in het Bargerveen en het aangrenzende EmslandRaven, Rieja
2011291Binnenstedelijke ontwikkeling in Amersfoort 1945-1975. Een Hoog-Catharijne aan de EemTeters, Johan
2010284Vluchtpaden in BuggenumRenes, Hans en Harrie Sleutels
2010284Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomstBastiaens, J. e.a.
2010283Het historische cultuurlandschap in Nederland. Stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid 2010Braaksma, Patricia, Hans Renes, Theo Spek en Titus Weijschedé
2010283De biografie van een zandlandschap. Het zuidoosten van Noord-BrabantBosma, Koos, Fokke Gerritsen, Cor van der Heijden, Jan Kolen en Nico Roymans
2010283Duinvorming op Schouwen. De gevolgen van verstuivingen in de zeereepBeekman, Frans
2010283Verdronken nederzettingen in westelijk Noord-Brabant. Bouwstenen voor de toekomstige inrichting van het landschapKluiving, Sjoerd en Adrie de Kraker
2010283Nieuw land - nieuwe samenleving - knappe nederzetting. Dorpen in vijftiende- en zestiende-eeuwse bedijkingen in de zuidwestelijke deltaRutte, Reinout
201028210 jaar Belvederebeleid. Een dubbelinterviewBaas, Henk en Nikki Brand
2010282Dorpen tussen Hondsrug en Hunze. Ontstaan en ontwikkeling van de 'drie Larens'Hengst, Pieter den
2010282De oude kreek Strype op Voorne. Van getijdenkreek naar watering en terugFreijsen, Nol
2010282Discussie: Vergeten land. Gaten in de kaasBont, Chris de
2010281Cultuurhistorie in het bosbeheer. Een inventarisatie van historische boselementen in twee Drentse bosgebiedenBoosten, Martijn en Mark van Benthem
2010281Historische Scheldpolders overstromen weer. Het verhaal van een grote landschapsveranderingHaan, Aukje de en Hilde Verboven
2010281Groene Kerkterreinen: landschapselementen en identiteitRaap, Edwin
2009273De Oudhollandse veenstreek: Zijn unieke - canonwaardige - plaats in de Nederlandse historieLinden, Hendrik van der
2009273De Grote Waal, de eerste naoorlogse stadsuitbreiding van Hoorn: Staalkaart van stedenbouw en volkshuisvestingAbrahamse, Jaap Evert
2009273Een kooi op stand: De andere geschiedenis van de eendenkooiWolff, Anne
2009273Meetstoelen in FlevolandBaas, Henk
2009272Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?Stamkot, Bert
2009272De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Geen militaire maar een territoriaal-politieke functieVollenbrock, Laurens
2009272Nieuwe landschapselementen: het klimaatbosjeBaas, Henk
2009271Cultuurlandschap en stedenbouwAbrahamse, Jaap Evert
2009271Landschap in het nieuws. De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd?Renes, Hans
2009271Molens op de Aa. Een studie naar watermolens in oostelijk Noord-BrabantJurgens, Nico
2008263Tolopbrengsten en verkeer op doorgaande verharde wegen in Nederland in de 19e eeuwSchmal, Henk
2008263Waar de venen groeiden: de AchterhoekRooi, Cees-Jan de
2008263Reactie op het artikel Hollandse historie in 17e-eeuws GotenburgVeenstra, Raimond
2008262Kennis over Nederlandse essenlandschappen en plaggendekken gebundeldDoesburg, J. van
2008262Makkum: van agrarische nederzetting tot toeristische trekpleisterTilstra, Jelmer
2008262Wording en vorm van de dorpen in de bedijkingen van Voorne-Putten en de Hoekse Waard (13e-17e eeuw)Rutte, Reinout
2008261De laatmiddeleeuwse transitie van landbouw en landschap in de Noord-Brabantse KempenVangheluwe, Daniel, en Theo Spek
2008261Van monumenten en ruimtelijke netwerken in plaats en tijd. Een cultuurtopografie van NederlandStenvert, Ronald
2007253Duizend jaar oude bergen aan de Zeeuwse kustR.M. van Heeringen
2007253De Grebbelinie, een gelaagde geschiedenisBrendan McCarthy en Jolanda van Ee
2007253Tetje Stark-Heeringa (1905-1995). Leven en werk van een vergeten sociaal-geografeLuuk Keunen
200725225 jaar Historisch-Geografisch TijdschriftDe redactie
2007252Een kwart eeuw Historisch-Geografisch Tijdschrift en de Historische GeografieBorger, Guus J.
2007252Hollandse historie in 17e-eeuws GotenburgSchneider, Caroline
2007252Cultuurhistorie in natuurontwikkeling. Twaalf projecten onder de loepNeefjes, Jan, e.a.
2007251De locatiekeuze van Twentse fabrikantenbuitenplaatsen 1800-1950Storms-Smeets, Elyze
2007251Historische geografie en digitale vastlegging: een kritische analyseVisser, Sophie
2007251De stad als monument: de plaats van het Centraal Station in AmsterdamSmidt van Gelder, David
2006243Daliegaten en daliebulten in de Zeevang (N.H.)Mulder, John
2006243Het Fort bij Vijfhuizen. Het eerste standaardfort uit de Stelling van Amsterdam (1880-1900)Denys, Frank, en Reinout Rutte
2006243Landbouwenclave Hoog BuurloTjabringa, Jan-Olaf
2006242Biografie van een boerenerf in de buurschap Wechele bij Deventer. 'Den camp te Weechle daer die bussch plach te stane'Keunen, Luuk
2006242Uitbreidingsplanologie voor dorpen in Noord-Brabant, 1930-1960. Dorpse retoriekJanssen, Joks
2006242Sporen van de luchtoorlog tegen Duitsland op de Ginkelse Heide bij Ede. Ploegvoren op de heideKok, Ruurd
2006241Hakhout: historie en verschijningsvormenLudwig, Herman en Bert Maes
2006241Drenthe in Brabant. Ontstaan en de ontwikkeling van het Drents Dorp in EindhovenCuijpers, Jos, en John de Jong
2006241De problematiek van Amsterdam als waterstad. 'Een schone maagd met stinkende adem'Abrahamse, Jaap Evert
2005234Water en cultuurhistorieBerg, Thomas van den, Michiel Purmer en Hans Renes
200523420 jaar HGVU: het thema water en cultuurhistorieBerg, Thomas van den, en Michiel Purmer
2005234Kansen voor water en cultuurhistorie in kaart gebrachtRenes, Hans
2005234Ruimte voor water als culturele opgaveBerg, Thomas van den, en Peter Donkersloot
2005234De bizarre geschiedenis van Bijleveld en HeicopHaartsen, Adriaan
2005234De bosbaden Amersfoort, de Vuursche en LeersumKemperman, Saskia
2005234Bruinenburg: waar beek, liniedijk en kanaal elkaar kruisenBootsma, Jeroen
2005234De Grebbelinie, de Schans bij AmersfoortLint, Willem van
2005234Koppelpoort: afsluiting of entree van Amersfoort?Purmer, Michiel en Arne Haytsma
2005234Water en cultuurhistorie in Randenbroek, AmersfoortBoogert, Joost van den en Adriaan Haartsen
2005233Het industrieel erfgoed van de bloembollencultuurBeenakker, Jan
2005233De verdeling van Gooise gemene gronden in de eerste helft van de 19e eeuw (1836-1843)Kos, Anton
2005233Cultuurhistorie in stadsrandenRaap, Edwin
2005232Het ontstaan van de watertol en het veer in Megen (1357-1519)Heijde, Pieter van der
2005232Twentse KlunndellenHoopen, Johan ten
2005231Een nieuwsprent van de belegering van Coevorden in 1592. Onbetrouwbaar of creatief?Klinkert, Christi M.
2005231De suburbane zone rond Breda tussen 1870 en 1920Otten, Gerard
2005231Wildparken in Nederland. Sporen van een oude vorm van faunabeheerRenes, Hans
2004223Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in FrieslandMol, J.A.
2004223Stadsontwerp en verkeer in Amsterdam. Gebruik en inrichting van de buitenruimte in de 17e eeuwAbrahamse, Jaap Evert
2004223Het kadaster van 1832 op internetHeere, E. en M. Storms
2004222De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste droogmakerij?Borger, G.J.
2004222Een belangenstrijd in het NederrijkswaldBouwer, Klaas
2004222De oude lopenzaad van GilzeBuiks, Chr.
2004221De vinkenbanen van de Hollandse buitenplaatsenMatthey, Ignaz
2004221De erfgooiers en hun gemene gronden; de namenlijst en kaart(en) 1708-circa 1740. Wie bent u en wat heeft u?Kos, Anton
2004221Historische geografie en stedelijk erfgoedtoerismeGorp, Bouke van
2003213Stadswording en machtspolitiek. Vergelijkend onderzoek met een modelmatige benaderingRutte, R.J. en G.A. Hoekveld
2003213Cultuurhistorische Hoofdstructuur en beleidsvisie provincie Utrecht. Informatie en inspiratie voor ruimtelijke kwaliteitBouman, J. e.a
2003213De Lange Weg. De ontwikkeling van de polder-inrichting in westelijk Noord- BrabantCuijpers, J.
2003212De betekenis van Carel Otto van Kesteren voor het beschermde dorpsgezicht Laag-SoerenScholten, F.W.J.
2003212Mooier en beter: dorpsverplaatsingen in de wederopbouwperiode aan de Brabantse MaaskantCuijper, Jos
2003212De Rijnlandse ontginningen: op hoogveen of laagveenParlevliet, D.
2003211De veldschans BruchemBervaes, J.C.A.M.
2002203Papier en landschap. Archievering van tuin- en landschapsachitectuurAndela, Gerrie en Imke van Hellemondt
2002203Van landmetersschets tot bestemmingsplan. De Bloemendaler, geschiedenis van een gewone slootCuijpers, Jos
2002203Het verdwenen kasteel in Fort BlauwkapelDonkersloot-de Vrij, Marijke
2002203Het Kniphorstbosch en de Strubben. Spoorzoeken in het archief naar een verborgen landschapElerie, J.N.H.
2002203Oude stroomsnelheidsmetingen in de RijntakkenHesselink, Annika W.
2002203Franse Alpen op een Hollandse tekentafel. Een ontwerpopdracht uit 1813Jong, Erik A. de
2002203Meierijse keuren. Indirecte bron van kennis van het landschapVera, Hein
2002203Eendenkooien in het Hollandse en Gelderse rivierengebiedBavel, Bas van
2002203Prentbriefkaarten van de Schouwse duinen uit 1910Beekman, Frans
2002203'Caertgen' van 't Huys Dever te LisseBeenakker, Jan
2002203Turf en De Kruiken. Het eind van het slagturven in de Oostambachten van DelflandBont, Chris de
2002203De verleibrief als landschapsdocumentBorger, G.J.
2002203Het Hollandse duinkonijn in kaartDam, Petra J.E.M. van
2002203Een enkele reis over de ossenwagenGijsbers, Wilma
2002203De Drentse grondschatting. Voer voor archieftijgersGerding, Michiel
2002203Stedelijk landschap in archieven. Het adresboek als sociale kaartGorp, Bouke van
2002203Prekadastrale bronnen op VoorneHeere, Elger en Martijn Storms
2002203Over de aanleg van een tiendweg anno 1760Horsten, Frits
2002203Kijk op een heerlijk landschap. Het waterschap Walcheren en de 18e eeuwse wegbeplantingKlerk, A.P. de
2002202Buitenplaats in de Duin- en BollenstreekRutte, Reinout
2002202Overlaten: (g)een oplossing van de problemen bij te veel water? De maatschappelijke gevolgen van de overlaten in het Nederlands rivierengebied in de 18e en 19e eeuwKappers, Frederike I.
2002202Woonscholen in Nederland. De Ravelijn in Maastricht als laatste herinneringTimmer, P.
2002201Megen was economisch een echte stadHeijde, Pieter C.M. van der
2002201De Hilversumse stedelijke ontwikkelingen: een model van de middelgrote Nederlandse stad vergeleken met de werkelijkheidHoekveld, G.A.
2001193Nogmaals de wijknederzettingen bij WoudrichemBraams, B.W.
2001193De identiteit van het landschap op de Nederlandse WaddeneilandenLiefland, Hans van
2001193Provinciale cultuurwaardenkaarten, een stand van zakenPrins, Lammert
2001192Oud en nieuw in het 'kouter'-debatVerhulst, Adriaan
2001192Leesbaar landschap: het 'eiland' van HeerewaardenKooiman, Marinus
2001192Ruilen zonder regels. Een ruilverkavelingsplan bij DalfsenBergh, Simon van den
2001191Iets minder oude bossen bij BredaLeenders, K.A.H.W.
2001191Concurrerende regiobeelden. Hoe arm waren de Drentse veengebieden?Pater, Ben de
2000183Luchtwachttorens, militair erfgoed uit de Koude OorlogLochem-van der Wel, Sandra van & Henk van Lochem
2000183Verkeerd gepland? Sociale dynamiek in de Haagse stadsuitbreiding in de 19e eeuwSchmal, Henk
2000182Het Oosterdelgebied. Het laatste deel van het oude GeestmerambachtPrins, Edwin
2000182Groen in het schootsveld. Reconstructie van de beplantingen rondom de forten van de Stelling van AmsterdamDaemen, Norbert
2000181Falen of slagen. Motieven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingenRutte, Reinout
2000181Nagelaten? Het stedelijk erfgoed 1850-1940 en de historische geografieGorp, Bouke van
2000181De es van Usselo: behoud en ontwikkeling?Baas, Henk
1999173Drie oude bossen in de Baronie van BredaBuiks, Chr.
1999173Ruimtelijke karakteristieken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij HonswijkBekius, Dolf
1999173BelvedereBaas, H.G.
1999172De ondergrondse kalksteenwinning in Zuid-LimburgStevenhagen, E.
1999172Eendenkooien, een typisch Nederlandse creatiePoldervaart, Marijke
1999172Zandverstuivingen op de noordwestelijke VeluweLascaris, Michel
1999171Tramlijnen en stedenbouwkundige ontwikkeling tussen 1870 en 1914Otten, Gerard
1999171Het verdronken land van UrkVreugdenhil, Vera
1999171De griendcultuur in NederlandPoldervaart, M.
1998163Landschappen van wereldformaatMarrewijk, Dre van
1998163De Conventie ter bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Erfgoed van de WereldGimbrère, Sabine
1998163Nederlandse cultuurlandschappen van internationale betekenisHaartsen, Adriaan
1998163Wonen op hoogten: het terpenlandschap van Middag-HumsterlandSchroor, Meindert
1998163Turf als brandstof: het veenkoloniale landschapStol, Taeke
1998163De ooijpolder: het rivierengebied in een notendopMarrewijk, Dre van en Rob Smouter
1998163Landsheerlijke venen: het cope-ontginningslandschapVervloet, J.A.J.
1998163Op het water herwonnen: het droogmakerijenlandschap van de BeemsterRenes, Hans
1998163De Nederlandse buitenplaatsHarten, J.D.H.
1998162Bestuurlijke verhoudingen en waterstaat. De geschiedenis van de Snippelingsdijk te DeventerRaap, Edwin
1998162Woonpaden in LithCuijpers, Jos
1998162De verandering van Eerschot van de 10e tot de 19e eeuwLeenders, K.A.H.W.
1998161Bij het afscheid van Hans Harten van de Universiteit UtrechtRenes, Hans, Sonja Barends en Dre van Marrewijk
1998161Landweren in de AchterhoekBarends, Sonja
1998161Van Gouda tot de Roo Pael... Enige notities over de aanleg van een trekvaart voor passagiersHesselink-Duursma, C.W.
1998161Een wandeling door HemmenHol, Teunis
1998161Dijkbebouwing, een ondergewaardeerd fenomeenJurgens, Suzan
1998161Smullen van Romeinse spullen. Fijn import-aardewerk voor een eenvoudige Bataaf?Kullberg, Jeanet
1998161Kaart van HugueninLammers, Gerhard
1998161Fruit in glas. Opkomst en ondergang van de druiventeelt in het WestlandMarrewijk, Dre van
1998161De invoer van het kadaster in de gemeente HilversumMeyer, Hugo
1998161De ruine van Nettelhorst en het omliggende landschapPurmer, Michiel
1998161De Linge en de afwatering van de OverbetuweRenes, Hans
1998161Wildgraven, wildwallen en wildvreden op de VeluwezoomScholten, F.W.J.
1998161Stenen om te etenSchuyf, Judith
1998161Hulpkanalen voor het Noord-hollandsch kanaalWielen, Klaas van der
1997153Landgoederen in het landschapAlbers, Lucia
1997153Dordrecht en de grenzen van 'Swindrehtwert'Pons, Leendert J.
1997153Greppels in Veenendaal. Een korte verkenning van een nog onbekend fenomeenDirkx, Joep
1997152Middeleeuwse veenontginningen in het SwettegebiedBaas, Henk en Wim Ligtendag
1997152Het oudste LexmondZijderveld, W. van
1997152De vroege topografie van het Buurkerkkwartier in UtrechtTuuk, L.A. van der
1997151De Friese stedenhiërarchie 1800-2000. Stedelijke stabiliteit en verschuiving in een relatief dunbevolkt gewestSchroor, Meindert
1997151De dijken van TuilElbers, P.F.
1997151De verdwenen ontginningsbasis van KortenhoevenZijderveld, W. van
1996143Uithoven en ander geestelijk bezit in Noord-Brabant ten noorden van de Oude Maas, 1100-1300Braams, Dr. Ir. B.W.
1996143Oudeschoot. Ontstaan en indeling van het dorpsgebiedBunskoeke, Drs. D.M.
1996143Veenlandschap op de schop in Drenthe en het EemslandOorschot, Arnim C. van
1996142Nederlandse badplaatsen tot 1930Vooys, C.G.N. de
1996142Akkernamen in de Baronie van BredaBuiks, Chr.
1996142De historische ecologie van het Bos t'Ename (Vlaanderen)Tack, G., R.T. Slotboom en J.M. van Mourik
1996141Het begin van de slagturven in HollandIbelings, Bart
1996141De natuurlijke ondergrond van de stad UtrechtTuuk, L.A. van der
1996141Veenhuizen: de ontwikkeling van het landschap tot het begin van de 19e eeuwStol, Taeke
1995133Dijken door het moeras: leidijken in Drenthe en WesterwoldeBaas, Henk
1995133Het markebos Samerrott en zijn omgevingBurggraaff, Peter
1995132In de geest van de metropool. De hoofdstraat van Wouwse PlantageCuijpers, Jos
1995132Pluimveehouderijen in Waterland 1870-1940Raap, Edwin
1995132Middeleeuws grootgrondbezit in Vleuten en Haarzuilens: een perceelsgewijze reconstructieHuiting, Jan H.
1995131Dijken langs de Limburgse MaasRenes, Hans
1995131De evolutie van het duinecosysteem in Vlaanderen in de Middeleeuwen: antropogene factoren versus zeespiegelrijzingstheorieAugustyn, Beatrijs
1995131Vlaamse everingboeken uit de 16e eeuw; een multidisciplinaire benadering van een miskende bronKraker, Adrie de
1994123Bodemsporen van beddenbouw in het zuidelijk deel van het plaggenlandbouwareaalBastiaens, J. en J.M. van Mourik
1994123Luchtwachttorens, landschapselementen uit de Koude OorlogBeekman, Frans
1994123Landbouw en nijverheid in Hilversum tijdens de eerste decennia van de 19e eeuwMeyer, H.H.M.
1994122Gouda, de wording van een polderstadVisser, J.C.
1994122Boeren in de 19e eeuw. Het gebruik van archiefmateriaal bij het reconstrueren van vroegere beheersvormen toegelicht aan de hand van een case-study in het veenweidegebiedSchouten, Leon
1994121Plaggenbemesting in Drenthe; oud fenomeen in nieuw perspectiefBieleman, J.
1994121De lokalisatie van de bierbrouwerij in Nederland in het midden van de 19e eeuw: een culturele grensVooys, A.C. de
1993113Een tuindorp in Ede: het Poortplein en omgevingKooiman, Marinus
1993113Dynamiek aan de Maas. De uiterwaarden onder Andel, Giessen en RijswijkEeten, P. van
1993112Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebiedJurgens, Suzan
1993112Het cultuerel erfgoed van een natuurgebied. Honderden eeuwen menselijke activiteit in het natuurlandschap van de Bussumer- en WesterheideWimmers, W.H., W. Groenman-van Wateringen en Th. Spek
1993111De opmars van de standaardtaal in Nederland als ruimtelijk diffusieprocesPater, Ben de
1993111Vragen rond de oudste nederzettingsgeschiedenis van Wouw (Noord Brabant)Leenders, K.A.H.W.
1993111Zandverstuivingen en plaggenlandbouw; het bodemarchief van TungelroyMourik, J.M. van
1992103De inrichting van het Land van Vollenhove na 1945Kaag-van der Boon, H.
1992103Het Nederlandse landschap en de particuliere natuurbeschermingBakker, Piet
1992102W.G. HoskinsRenes, Hans
1992102Landschap, ontginning en bewoning van oostelijk Delfland in de middeleeuwenDirkx, G.H.P. en J.A.J. Vervloet
1992102De datering van Van Deventer's stedenkaartenLeenders, K.A.H.W.
1992102Nogmaals 'het Dordtsche probleem'Beenhakker, Ad
1992101Het 'landgoed' VeenhuizenWoud, Auke van der
1992101Veenhuizen, gevangen door het verleden?Tuijnman, E.
1992101Van dwangkolonie tot vierde gesticht: Veenhuizen rechtshistorisch bezienFaber, S.
1992101De landbouw in de dwangkolonie Veenhuizen in de 19e eeuwThissen, P.H.M.
1992101Veenhuizen: bijzondere wisselwerking tussen architectuur en stedenbouwKruiger, J.T.B.
199193Oude kaarten als kenbron voor verleden en toekomstLigtendag, Wim
199193Zandverstuivingen en plaggenlandbouw; het bodemarchief van de PeelterbaanMourik, J.M. van
199193Het Monumenten Inventarisatie Project: de ruimtelijke ontwikkelingen tussen 1850 en 1940 onder de aandacht gebrachtPrins, Lammert
199192Overheid en landschapStol, Taeke
199192De Nederlandse staat en heideontginning, 1795-1961Thissen, Paul H.M.
199192De overheid en het landschap in de droogmakerijen van de 16e tot de 19e eeuwThurkow, Albert J.
199192Overheden en het ontstaan van veenkoloniënStol, Taeke
199191'Het Dordtsche probleem' opgelost? De vroegere loop der rivieren bij DordrechtRenting, G.
199191Het Nederlandse vroeg-19e-eeuwse kadaster als bron voor andersoortig onderzoek, een verkenningVeldhorst, A.D.M.
199083In memoriam Elisabeth Gottschalk (1912-1989)Heslinga, M.W.
199083De waterwolf bedwongen. Ruimtelijke planning in het tweede kwart van de 19e eeuw: de HaarlemmermeerJeurgens, Charles
199083De 14e-eeuwse verkaveling van Boeltgens camp in UtrechtBurgers, J.W.J.
199082In memoriam Arjen KakebeekeHendrikx, Sjef
199082Het Land van Heusden en Altena na de Sint Elisabethsvloed van 1421: de herdijkingen in de 15e eeuwBraams, B.W.
199082Geografen in de natuurbescherming. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en zijn vooroorlogse relaties met de Nederlandse natuurbeschermingPelzers, E.
199082Terpafgravingen in FrieslandArjaans, Jelle
199081Over de voorspelbaarheid van ruimtelijke patronen: areale modellen van de Noordwest-Europese stad, 1300-hedenHoekveld, G.A.
199081Industriële bodemverontreiniging in HilversumPelgrim, Egbert J.
198973De tram in NederlandSchmal, Henk
198973Houtwallen in Noordoost-FrieslandLangbroek, E.K. en H.C. Borsboom
198972Van land met steden tot stedenland. Een kleine historische stadsgeografie van NederlandPater, Ben de
198972Late komvorming in een oude nederzettingLeenders, K.A.H.W.
198971Het ontstaan van KampenKossmann-Putto, J.A. en F.J. Kossmann
198971Terpen in de Nederbetuwe en de TielerwaardBosschaart, A.M.W. en P.M.M. Driessen
198971Opstreknederzettingen in Oost-FrieslandWassermann, E.
198863Afwateringsproblemen in de binnenduinen van SchouwenBeekman, Frans
198863Oude raaien in ZundertVerschuren, Ger
198863De betekenis van zestig jaar NWC en tien jaar Werkgroep Landschapstypologie voor de zorg voor het Nederlandse cultuurlandschapHaartsen, A.J. en A.P. de Klerk
198862In memoriam Gerrit SmitElerie, Hans
198862Op en om het Nieuwland; een laat-middeleeuwse planmatige verkaveling in Haarlem-WestNiemeijer, A.F.J.
198862Oude veldnamen en historische geografie; een voorbeeld uit de Baronie van BredaBuiks, C.J.M.
198861Nederlandse cultuurlandschappenBarends, S., A.J. Haartsen, J. Renes en T. Stol
198861LandschapsveranderingBarends, S.
198861LössontginningRenes, J.
198861Kampontginning met plaatselijk essenVervloet, J.A.J.
198861Heide-ontginning van na 1850Thissen, P.H.M.
198861RivierterrasontginningProfijt, I.R.
198861Stroomrug- en komontginningHarten, J.D.H.
198861Duinen en duinontginningThurkow, A.J.
198861VeenontginningStol, T.
198861VeenkolonieHaartsen, A.J.
198861Oudere zeekleipolderSchroor, M.
198861Recente zeekleipolderHacquebord, L.
198861DroogmakerijenThurkow, A.J.
198861WillemstadRenes, J.
198754De Oploose en Boekelse Peel; landschappelijke differentiatie als resultaat van verschillende vormen van jonge ontginningPeters, C.E.H.M. en P.H.M. Thissen
198754NLKAART - Een computerprogramma voor het tekenen van een historische kaart van Nederlandse gemeentenBoonstra, Onno
198754Reconstructie van het bodemgebruik rond Gennep in 1732 op basis van een Kleefse kadastrale kaartGerrits, Rob G.W.
198753Van veen tot bos. Krachtlijnen van de landschapsevolutie van het Noordvlaamse Meetjesland van de 12e tot de 19e eeuw Augustyn, Beatrijs en Erik Thoen
198753Historisch-landschappelijke kaart en stads- en dorpskarteringenTrachsel, A.
198753Het 'Waldviehbauerntum', commentaar bij een opmerkelijke uitspraakVervloet, J.A.J.
198752Romeinse wegen in LimburgWillems, W.J.H.
198752De waardering van de grond in Zuid-Limburg, vroeger en nuHartmann, J.L.H., W. van de Westeringh en L.S.M. Schouten
198752'Erosion pastorale'. Vormontwikkelingen in de zuidlimburgse nederzettingenSteegh, A.W.A.Th.
198752Het toponiem gewandPoelman, J.N.B.
198752De historische achtergrond van het dorpsgezicht St. GerlachHekker, R.C.
198751Geschiedenis van het cultuurlandschap in een deel van de gemeente SteinRenes, J.
198751Het proefblad Heerlen van de Historisch-Landschapsonderzoek in Zuid-LimburgBont, Chr. De en J.A.J. Vervloet
198751Uitzicht op het landschap. Landschapsonderzoek in Zuid-LimburgVaags, W. en H. Verhorst
198751Het zuidlimburgse landschap in de recente literatuurMeyer, H.H.
198643Schoonhoven opnieuw bezienVisser, J.C.
198643Waldviehbauerntum: een wildwestverhaal?Bongers, M.J.W.M. en V.T. van Vilsteren
198643Antwerpen en de diepte van de ScheldeLeenders, K.A.H.W.
198643De bevaarbaarheid van de Maasmond sedert de 16e eeuw; toegepast historisch-geografisch onderzoek onder de waterspiegelHofland, T.H.
198642Reconstructie van een oude kade tussen Winssen en Beuningen (Rijk van Nijmegen)Voort, W.J.M. van der
198642Bewoningsdynamiek op de Noordwest-Veluwse zandgronden geillustreerd aan de hand van de opkomst en neergang van de hof Ter Brake in Hierden (gem. Harderwijk)Kroes, Jochem
198642De afwatering van de Heerhugowaard in de 14e en 15e eeuwBeenakker, J.J.J.M. en W.A. Ligtendag
198641Ransdorp in Waterland. De ruimtelijke ontwikkeling van een veennederzettingBos, Jurjen M.
198641De demografische ontwikkeling van de Meierij van Den BoschKappelhof, T.
198641Kromakkers en bol liggende percelen. Enige opmerkingen over opbouw en ouderdom van een aantal akkermeten bij Tull (prov. Utrecht)Pleijter, G. en J.A.J. Vervloet
198533De wordingsgeschiedenis van de Zijpe. Bijdrage tot de geofysische en historisch-geografische ontwikkelingSchoorl, H.
198533De ouderdom van onze dijken. Een nieuwe discussie over een oud vraagstukBorger, Guus J.
198533Een historisch-geografische kartering in het Münsterländchen (BRD)Driesch, Ursula von den
198532Grensproblemen aan de bovenrivieren in de 18e eeuwVen, G.P. van de
198532Industriële archeologie en historische geografieVolkers, C.R.
198531Rijn-Maas-ScheldeverbindingStol, Taeke
198531Dichtheid van de bevolking in de laat-middeleeuwse stadVisser, J.C.
198423Roderwolde, een Drents 'wolddorp'Michel, Bert
198423Woningbouw en stadsuitbreiding in het 19e-eeuwse Leeuwarden....
198423Historische geografie van Nederland in kaart. Toelicht op de kaarten 5 en 6 in deel 2 (Bewoningsgeschiedenis) van de nieuwe editie van de Wetenschappelijke Atlas van NederlandRenes, Hans en Judith Schuijf
198422PrinsenbeekLeenders, Karel
198422Bewoning en bedijking van de IJsseldeltaMarrewijk, Dre van
198422De overlopers als historisch-geografische bronKraak, A.J.
198421Het waterstreekdorp GiethoornKroes, Jochem
198421Omvang en kwaliteit van het cultuurareaal in Groningerland tijdens de 16de en de 17de eeuwSchaik, Remi van
198421Bij het verschijnen van boor en Spade 20. Bodemkunde en historische geografie bij de Stichting voor BodemkarteringRenes, J.
198313In memoriam Wilhelm Müller-Wille (1906-1983)Heslinga, M.W.
198313Middelburg, ontstaan, bloei en achteruitgangStol, Taeke
198313Tijdgeografie en idealisme in de historische geografie: de wisselwerking tussen individu en maatschappij theoretisch en empirisch verkendPater, Ben de
198313Turfwinning in Groningen in een tijd van depressie (1650-1750) Texier, Peter
198313Verstedelijkingsaspecten in 19e en begin 20e eeuw in Nederland en buiten Holland en UtrechtThurkow, A.J.
198312Enkhuizen, opkomst en verval van een ZuiderzeestadVries, Richtje J. de
198312De Krimpenerwaard: een onderzoek naar de historisch-geografische waarde van het cultuurlandschapKroon, H. en J.M.W. de Kunder
198312Verstedelijkingsaspecten in 19e en begin 20e eeuw; in Nederland en buiten Holland en UtrechtThurkow, A.J.
198311Amersfoort, ontstaan en oudste ruimtelijke ontwikkelingPrins, L.
198311Het begin van het slagturven in NederlandRenes, J.
198311Gevolgen van ruilverkaveling voor het landschapBarends, S.