Graaf- en modderwerk. Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam
€ 39.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-565-4
druk: maart 2020, 2e druk november 2021
22 x 28 cm - 304 blz.
genaaid gebonden

Inkijkexemplaar:

Graaf- en modderwerk. Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam

Ranjith Jayasena

Uitgave in samenwerking met: Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie

Bodemdaling en ophoging Amsterdam

Amsterdam is een stad in het veen, die al acht eeuwen te maken heeft met bodemdaling. Dit probleem is een erfenis uit de ontginningsperiode, toen het veen werd ontwaterd en begon in te klinken. De oplossing om natte voeten tegen te gaan was ophogen, maar door de dalende bodem te belasten met zware grondpakketten werd de bodemdaling alleen maar versneld.

De geschiedenis van Amsterdam kan niet los worden gezien van de ophogingsgeschiedenis. Ophogingen zijn nog steeds een basisvoorwaarde voor elke bouwontwikkeling in Amsterdam. Daarnaast zijn ophogingslagen informatiebronnen over de gebruiksvoorwerpen van de Amsterdammers door de eeuwen heen.

Archeologie en ondergrond in Amsterdam

Graaf- en modderwerk ontsluit 65 jaar stadsarcheologie in Amsterdam, uitgevoerd in het kader van bouwprojecten, infrastructurele ingrepen en ruimtelijke ontwikkelingen. Het onderzoek van Ranjith Jayasena zet een nieuwe standaard voor de kennis van de omgang met de ondergrond van de stad.

Anderen bekeken ook deze boeken: