Perspagina uitgeverij Matrijs

Meer informatie?
Wilt u:
- meer informatie ontvangen over een (nog te verschijnen) uitgave van Uitgeverij Matrijs?

- in contact komen met één van onze auteurs?

- een recensie-exemplaar aanvragen?


Neem dan contact op met onze publiciteitsmedewerker.

Dat kan per e-mail via

of

telefonisch via
030 - 234 31 48.