Stakers en onruststokers in de Domstad. Uit de beginjaren van arbeidersbeweging en socialisme in Utrecht tussen 1870 en 1895
€ 14.95   (verzendkosten: € 2.99)
ISBN: 978-90-5345-093-2
druk: december 1996
17 x 24 cm - 120 blz.
genaaid gebrocheerd

Stakers en onruststokers in de Domstad. Uit de beginjaren van arbeidersbeweging en socialisme in Utrecht tussen 1870 en 1895

Hart, P.D. `t

Historische Reeks Utrecht nr. 07

In 1893 verhuisde de socialistische voorman Troelstra naar Utrecht, waar het in die tijd op sociaal gebied veel onrustiger was dan vaak wordt gedacht. De belangstelling voor de arbeidersbeweging heeft zich lange tijd op Amsterdam gericht, terwijl de ontwikkelingen in de provincie en de andere steden onderbelicht bleven.

Hoewel de situatie in Utrecht - en in Nederland - vergeleken bij het buitenland relatief rustig bleef, sprak de gezeten burgerij verontwaardigd over stakers en onruststokers. Oranjegezinde studenten en soldaten steunden de bekende Utrechtse monarchiste `Oranje-Ka` in haar strijd tegen links. Ofschoon afkerig van revolutionaire propaganda lieten de meeste arbeiders zich niet afschrikken en ijverden zij voor betere werkomstandigheden.

Anderen bekeken ook deze boeken: