Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ‘s-Hertogenbosch
€ 29.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-436-7
druk: september 2013
24 x 34 cm - 136 blz.
genaaid gebonden

Inkijkexemplaar:

Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ‘s-Hertogenbosch

Steketee, B. en H. Willems

Uitgave in samenwerking met: Provincie Noord-Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch

Het onder water lopen van het Bossche Broek in 1995 was voor de auteurs van dit boek aanleiding zich te verdiepen in de vraag hoe in het verleden met wateroverlast in Noord-Brabant is omgegaan. Het ging in de eerste plaats om de onderbelichte problematiek van het water dat soms tot in het late voorjaar achter bleef in de Maaspolders ten oosten van de Dieze.

Hoge waterstanden van de Maas verhinderden de afvoer van dit restwater, met als gevolg dat de boeren hun land niet tijdig konden gebruiken. De stad ‘s-Hertogenbosch en de directe omgeving had eveneens te lijden van hoog water, dat vooral door de riviertjes de Dommel en de Aa werd aangevoerd. Ook hier was de Maas de veroorzaker van het hoge water.

Als alternatief voor deze rivier werd gedacht aan een afwateringskanaal. Met name in de negentiende eeuw kwam het ene na het andere kanaalontwerp ter tafel. Zowel de plannen voor een kanaal als die voor de watervrijmaking van ‘s-Hertogenbosch zijn uitvoerig beschreven in het boek Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad ‘s-Hertogenbosch.

Het zijn niet alleen de waterstaatkundige aspecten die in deze publicatie aan de orde komen. Ook maatschappelijke, financiële, politieke en militaire factoren worden behandeld. Het boek is rijk geïllustreerd met onder andere vele (historische) kaarten in kleur.

Anderen bekeken ook deze boeken: