De IJsselkogge. Hanzeverleden boven water
€ 19.95   (verzendkosten: € 2.99)
ISBN: 978-90-5345-547-0
druk: oktober 2019
22 x 28 cm - 168 blz.
genaaid gebrocheerd met omslagflappen

Inkijkexemplaar:

De IJsselkogge. Hanzeverleden boven water

Wouter Waldus

Uitgave in samenwerking met: Gemeente Kampen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat

Op 10 februari 2016 was Kampen getuige van een spectaculair schouwspel. Het wrak van een vijftiende-eeuws koggeschip werd uit de IJssel gelicht. Deze onderneming was de meest complexe en grootschalige scheepsarcheologische lichting in Nederland tot dan toe. Het wrak werd in 2009 ontdekt tijdens sonaronderzoek in de IJssel in verband met het project Ruimte voor de Rivier. Na archeologisch duikonderzoek bleek dat het wrak ondanks zes eeuwen onder water uitstekend bewaard was gebleven.

De vondst van de IJsselkogge is niet alleen uitzonderlijk vanwege de staat van het vaartuig, maar ook om de historische betekenis ervan. De kogge was hèt kenmerkende transportschip van de Hanze, het middeleeuwse handelsverbond waar ook Kampen deel van uitmaakte en dat reikte tot Scandinavië en Rusland. De kogge vervoerde grote hoeveelheden (bulk)goederen als zeezout en wijn, maar ook walrustanden en ivoorsnijwerk, over zee. Kampen bezit een varende replica van dit scheepstype, waarvan de bouw ook aan bod komt in dit boek: de Kamper Kogge.

De IJsselkogge. Hanzeverleden boven water brengt de geschiedenis van deze in nationaal en internationaal opzicht belangwekkende vondst tot leven. Het boek bevat naast een gedetailleerd verslag van de lichting en het documentatie- en reconstructieproces, een rijk beeld van de historische context van het schip. Zo worden vondsten uit het wrak, geologische gegevens en historische kaarten geraadpleegd om de opmerkelijke positie van de vindplaats te interpreteren in verband met middeleeuws watermanagement.

Naast de geschiedenis wordt ook het toekomstperspectief van de IJsselkogge belicht. Na de conservering, die ongeveer zes jaar in beslag neemt, zal de IJsselkogge in Kampen te bewonderen zijn. Voor iedereen die niet kan wachten biedt dit boek alvast een uniek perspectief op de vondst van een scheepstype dat een belangrijke rol heeft gespeeld in onze geschiedenis.

Anderen bekeken ook deze boeken:

Mens en land in het hart van Salland

Mens en land in het hart van Salland

Spek, T. e.a.

Uitverkocht


Archeologie in Nederland

Archeologie in Nederland

Tijdschrift

€ 49.90