Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi
€ 29.95   (incl. verzendkosten)
ISBN: 978-90-5345-441-1
druk: september 2013
22 x 28 cm - 192 blz.
genaaid gebonden

Inkijkexemplaar:

Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi

Buiter, H. en H. Renes

Uitgave in samenwerking met: Landschap Erfgoed Utrecht

Het Noorderpark is een groen, landelijk gebied van 5900 hectare, dat grofweg begrensd wordt door Utrecht in het zuiden, Hilversum in het noorden, Maarssen in het Westen en Maartensdijk / De Bilt in het oosten. Het gevarieerde landschap van het Noorderpark wordt gekenmerkt door langgerekte stroken weiland en veel water. Het gebied, dat vele ontwikkelingen doorgemaakt heeft, is van grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Vanaf de twaalfde eeuw werd het agrarische landschap ingericht en het veen verdeeld. De turfwinning en het uitbaggeren van de petgaten in de zestiende tot de negentiende eeuw lieten blijvende sporen achter. In de negentiende en twintigste eeuw werd het militaire landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingericht. Daarna ontstond een fase van toenemende stedelijke invloed en druk.

De totstandkoming van het huidige Noorderpark kent een zeer lange voorbereidingstijd, een moeizame besluitvorming, en een groot aantal betrokken partijen. In 1951 werd de eerste aanvraag tot een ruilverkaveling gedaan door boeren uit Westbroek, al was de allereerste aanvraag al opgesteld in 1938 door een waterschap. De landinrichting van het Noorderpark is het laatste project dat is ingezet onder de Landinrichtingswet van 1985. Het project diende landschap, natuur, recreatie en agrarische belangen met elkaar te verzoenen.

Noorderpark. Herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi beschrijft stap voor stap het complexe herinrichtingsproces van het Noorderpark en probeert aan de hand van een lange voorgeschiedenis de genomen besluiten te verklaren. Het boek brengt het spanningsveld tussen de verschillende partijen in beeld en toont bovendien de schoonheid van het unieke landschap. Door middel van interviews komen betrokkenen aan het woord om hun persoonlijke ervaringen te delen.

Anderen bekeken ook deze boeken: