Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

De getekende stad. Utrecht in oude tekeningen 1550-1900

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-272-1 Categorieën: , , , Product ID: 885

Beschrijving

De getekende stad laat in bijna 600 oude topografische tekeningen zien hoe de stad Utrecht eruitzag in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. De fraaie en soms verrassend gedetailleerde tekeningen worden afzonderlijk toegelicht en zijn ingedeeld naar stadsgezichten, verdedigingswerken, de Oudegracht, kerkgebouwen, straten en pleinen en het gebied buiten de toenmalige stad.

Het boek bevat naast een groot aantal topstukken uit de collectie van Het Utrechts Archief, zoals de kerktekeningen van Pieter Saenredam uit 1636 en de serie tekeningen waarmee Herman Saftleven de ruine van het schip van de Dom in 1674 heeft gedocumenteerd, veel onbekende tekeningen met waardevolle nieuwe informatie.

De getekende stad laat in bijna 600 oude topografische tekeningen zien hoe de stad Utrecht er vroeger uitzag. Globaal betreft dit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. De – direct op het papier gemaakte – fraaie en soms verrassend gedetailleerde tekeningen roepen een aparte sfeer op, heel anders dan prenten of schilderijen.

Vrijwel alle tekeningen die in het boek worden beschreven, maken deel uit van de collectie van Het Utrechts Archief. Zij zijn gegroepeerd in zes hoofdstukken: gezichten op de stad, de verdedigingswerken, de Oudegracht, kerkgebouwen, straten en pleinen en het gebied buiten de toenmalige stad. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte inleiding over het onderwerp en een kaart waarop de standpunten van de tekenaars zijn aangegeven. De tekeningen zijn vrijwel overal in combinatie met een ander exemplaar afgebeeld, waarbij zij elkaar met aanvullende informatie kunnen versterken.

Een ruim geillustreerde inleiding gaat aan de afzonderlijk beschreven tekeningen vooraf. Achterin het boek zijn gegevens van de afgebeelde tekeningen, een biografisch overzicht van de kunstenaars, een begrippenlijst, een literatuurlijst en een uitgebreid register opgenomen.