Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Uitverkocht bij Uitgeverij Matrijs

Tabel op alfabetische volgorde van boektitel

titelISBN
‘Bruit van d‘Eem’. Geschiedenis van Amersfoort978-90-5345-335-3
‘Een leven in een schoenendoos’. Arnoldina Tameling 1791-1874978-90-5345-313-1
‘Een waardig huis der stad’. Twintig eeuwen in en om het Utrechtse stadhuis978-90-5345-174-8
‘Het gaat door!’ Inspiratie en spiritualiteit in voormalig slotklooster Gods Werkhof978-90-5345-400-8
‘Leerzaame Prentjens voor de Jeugd’. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen978-90-5345-373-5
‘Naer de eisch van ‘t werck’. De organisatie van het bouwen te Kampen, 1450 - 1650978-90-5345-036-9
‘Scellinge’. Vijf eeuwen kartografie van Terschelling978-90-5345-211-0
‘Te gek voor hier, te goed voor daar.’ Geschiedenis van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) 1978-2004978-90-5345-315-5
‘Work with Universities’. The 1948 Utrecht conference and the birth of IAU978-90-5345-365-0
100 jaar Den Dolder. 1912-2012978-90-5345-449-7
Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit twee middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn978-90-5345-247-9
Alfred Mozer. Duitser - Nederlander - Europeaan (1905-1979)978-90-5345-548-7
Amstelland. Land van water en veen978-90-5345-260-8
Angerenstein. Van landgoed tot woonwijk978-90-5345-340-7
Archeologie achter de duinen. Het rijke verleden van Den Haag978-90-5345-473-2
Archeologie en beekdalen. Schatkamers van het verleden978-90-5345-349-0
Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland978-90-5345-198-4
Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp. Ontwerpers van gebouwen, stedelijke ruimte en landschap978-90-5345-554-8
Architectuurgids Delft978-90-5345-394-0
Arnhem in de twintigste eeuw978-90-5345-259-2
Arnhem onder de grond. Bewoningsgeschiedenis van stad en omgeving978-90-5345-033-8
Arnhem tot 1700978-90-5345-356-8
Arnhemse verhalen en gebeurtenissen van 1940 tot heden, deel 1978-90-5345-135-9
Begraafplaatsen978-90-5345-091-8
Beplantingen op verdedigingswerken978-90-5345-448-0
Beweegbare bruggen en hun levensduur978-90-5345-189-2
Bewogen aarde. Aardkundig erfgoed in Nederland978-90-5345-293-6
Boerderijen in Twente978-90-5345-014-7
Bouwhistorie in Nederland. Kennis en bescherming van gebouwen978-90-5345-163-2
Breekbaar verleden. Romeins glas in de Lage Landen978-90-5345-326-1
Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland978-90-5345-159-5
Bruggen in Nederland 1800 - 1940 (driedelige serie) met opbergcassette978-90-5345-166-3
Bruggen in Nederland 1800 - 1940, deel 3: Beweegbare bruggen978-90-5345-104-5
Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde, 1979-1989978-90-5345-369-8
Buitenplaatsen in Utrecht978-90-5345-248-6
Cuijk. Een regionaal centrum in de Romeinse tijd978-90-5345-165-6
Cultuurhistorie van stad en land. Waardering en behoud978-90-5345-141-0
De `Utrecht`. Toekomst voor een verdwenen gebouw?978-90-5345-250-9
De aanleg van nieuwe bossen978-90-5345-378-0
De Amsterdamse buitenplaatsen. Een vergeten stadsgeschiedenis. Kennemerland, Gooi, ’s-Graveland, Vecht, Angstel en Amstel978-90-5345-491-6
De archeologie van Den Haag978-90-5345-371-1
De bewoners van de Utrechtse Oudegracht en Nieuwegracht. Neringdoenden en voorname lieden978-90-5345-113-7
De binnenstad. Duizend jaar wonen in Arnhem tussen Singels en Rijn978-90-5345-094-9
De Burgemeesterswijk. Wonen op stand bij Park Sonsbeek in Arnhem978-90-5345-320-9
De Dom van Utrecht. Symboliek in steen978-90-5345-241-7
De eerste studente. Anna Maria van Schurman978-90-5345-261-5
De getekende stad. Utrecht in oude tekeningen 1550-1900978-90-5345-272-1
De getekende stad. Utrecht in oude tekeningen 1550-1900978-90-5345-606-4
De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur van het oude hertogdom, deel 1 en 2978-90-5345-194-6
De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids978-90-5345-253-2
De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad978-90-5345-055-0
De kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel978-90-5345-177-9
De Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht978-90-5345-411-4
De laatste dagen van een boerenrepubliek. Polderdistrict Betuwe, vijfentwintig jaar werk en strijd978-90-5345-219-6
De Mieden. Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden978-90-5345-379-7
De ondergrondse stad. Een tocht door de Arnhemse kelders978-90-5345-238-7
De onderste steen boven. 25 jaar bouwhistorisch onderzoek in ‘s-Hertogenbosch978-90-5345-168-7
De ontginning van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland978-90-5345-125-0
De Oosterbeekse en Doorwerthse beken. Een cultuurhistorische wandelgids978-90-5345-397-1
De Oude Sluis in Vreeswijk. Een waterstaatkundig monument978-90-5345-132-8
De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300978-90-5345-218-9
De Renkumse en Heelsumse beekdalen. Een cultuurhistorische wandelgids978-90-5345-462-6
De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust978-90-5345-073-4
De standerdmolen. Bouw, geschiedenis, verschijningsvormen en bedieningswijze van Nederlands oudste windmolentype978-90-5345-060-4
De Stelling van Amsterdam978-90-5345-454-1
De Uithof. Van Johannapolder tot Uithof. Ontstaan en ontwikkeling van een universitaire vestiging978-90-70482-18-3
De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad978-90-5345-467-1
De verdwenen stad. Arnhem voor de verwoesting van 1944-1945978-90-5345-252-3
De woordenschat van het Groesbeeks. Het Groesbeeks dialect opgetekend in 7200 lemma`s978-90-5345-339-1
De Zeilbrug over de Schinkel. Geschiedenis van een Amsterdamse brug978-90-5345-153-3
Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden978-90-5345-421-3
Delft. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832978-90-5345-111-3
Delta. Negentig jaar psychiatrie aan de Oude Maas978-90-5345-157-1
Dood en begraven in ’s-Hertogenbosch. Het Sint-Janskerkhof 1629 - 1858978-90-5345-142-7
Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944 - 1954978-90-5345-149-6
Edam, behouden stad. Houten en stenen huizen 1500-1800978-90-5345-330-8
Een Hollands-Schots avontuur 1291-1292. De claim van Floris V op de Schotse troon978-90-5345-283-7
Een krans van steenovens. Vijf eeuwen baksteenfabricage rondom Arnhem978-90-5345-090-1
Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald978-90-5345-229-5
Een werkplaats voor de toekomst. Antony Fokkerschool 1936-1993978-90-5345-161-8
Elden. Betuws dorp in Arnhem-Zuid978-90-5345-205-9
Erasmus MC. 50 jaar academische gezondheidszorg in Rotterdam978-90-5345-515-9
Fabrieken! Industrieel erfgoed in de gemeente Utrecht978-90-5345-401-5
Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht978-90-5345-096-3
Follies en tuinsieraden978-90-5345-040-6
Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument978-90-5345-291-2
Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang978-90-5345-167-0
Geopaden op de stuwwal. 12 geologische wandelingen in het stuwwalgebied tussen Kleve, Nijmegen en Mook978-90-5345-486-2
Geschiedenis is van iedereen. Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden978-90-5345-193-9
Geschiedenis van Arnhem (3 delen)978-90-5345-398-8
Geschiedenis van Arnhem. Cassette (excl. boeken)978-90-5345-399-5
Geschiedenis van Rhenen978-90-5345-341-4
Getekende tijd. Wisselwerking tussen geschiedenis en strips978-90-5345-312-4
Gij beken eeuwigvloeijend. Water in de Streek van Rijn en IJssel978-90-5345-122-9
Hackfort. Huis en landgoed978-90-5345-121-2
Handel, nijverheid en industrie. Bedrijfsgebouwen in Arnhem978-90-5345-213-4
Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden978-90-5345-063-5
Heijenoord en Lombok. Van landgoed tot stadsuitbreiding in Arnhem978-90-5345-276-9
Helmond. Doorsneden in tijd en ruimte978-90-5345-309-4
Het Apeldoorns Kanaal. Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost-Veluwe (1800 - 1850)978-90-5345-179-3
Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie978-90-5345-254-7
Het Groene Hart. Een Hollands cultuurlandschap978-90-5345-109-0
Het Halvezolenlijntje. De Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe naar ‘s-Hertogenbosch 1866-2011978-90-5345-426-8
Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel978-90-5345-195-3
Het Hilligenpad. Zwerven door Twente978-90-5345-512-8
Het Hollandsch-Duitsch Gemaal. Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef978-90-5345-152-6
Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom978-90-5345-459-6
Het Klever Reichswald. Een cultuurhistorische wandeling978-94-6148-039-2
Het landschap van Noordoost-Twente978-90-5345-572-2
Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht978-90-5345-273-8
Het Nederlands Landschap0167-9775
Het Romeins marskamp bij Ermelo978-90-5345-331-5
Het stadhuis van Utrecht / The town hall of Utrecht978-90-5345-171-7
Het Utrechtse antwoord. De bastions van Karel V978-90-5345-231-8
Het vorstengraf van Oss. Een archeologische speurtocht naar een prehistorisch grafveld978-90-5345-233-2
Hillegom. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832978-90-5345-088-8
Historisch cultuurlandschap in Nederland. Vijf bijdragen978-90-5345-414-5
Historische sluizen en stuwen. Waardering en instandhouding978-90-5345-246-2
Ik adem Utrecht978-90-5345-408-4
Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen978-90-5345-316-2
Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen978-90-5345-492-3
J.H. Gunning 1768-1853. Uit het bewogen leven van een ondernemer, papierfabrikant en maire van Apeldoorn978-90-5345-278-3
Johannes van Biesen. Architect van de Gemeente Arnhem978-90-5345-144-1
Jonge landschappen 1800-1940. Het recente verleden in de aanbieding978-90-5345-041-3
Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem978-90-5345-119-9
Kampereiland. Een wereld op de grens van zout en zoet978-90-5345-081-9
Kasteel en landschap in Limburg978-90-5345-469-5
Kastelengids van Noord-Brabant978-90-5345-146-5
Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen. Archeologische schetsen978-90-5345-297-4
Ketters rond de Dom. De reformatie in Utrecht 1520 - 1580978-90-70482-59-6
Krimpen aan den IJssel. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832978-90-5345-110-6
Kroondomein Het Loo978-90-5345-413-8
Kruisende Sporen. Handleiding voor amateur-archeologen in Nederland978-90-5345-127-4
Land van Berkel en Slinge. Sporen uit een rijk verleden978-90-5345-267-7
Landschap in archieven978-90-5345-217-2
Landschap uit balans. De invloed van natuur, economie en politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe978-90-5345-105-2
Landschappen van wereldformaat978-90-5345-130-4
Leven voor de kunst. Etha Fles, een portret978-90-5345-181-6
List en bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie978-90-5345-077-2
Lopikerwaard 1953-2003. Landinrichting voor boer en burger978-90-5345-221-9
Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands978-90-5345-191-5
Markt en muze. Een gouden koppel. 50 jaar Kunstmanifestatie Utrecht978-90-5345-208-0
Markten in Utrecht. Van de vroege middeleeuwen tot nu978-90-5345-065-9
Menno van Coehoorn (1641-1704). Vestingbouwer - belegeraar - infanterist978-90-5345-244-8
Mens en land in het hart van Salland978-90-5345-364-3
Monnickendam in Waterland. Landschap en stadsbeeld vanaf de Middeleeuwen978-90-5345-264-6
Monumentaal groen. Kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken978-90-5345-147-2
Monumenten onderhouden. Gids voor uw monument978-90-5345-129-8
Monumentengids Doesburg978-90-5345-343-8
Monumentengids Lochem978-90-5345-457-2
Monumentengids Rheden978-90-5345-154-0
Muziek achter prikkeldraad. Dagboek uit een interneringskamp 1940 - 1945978-90-5345-137-3
Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen978-90-5345-483-1
Nehalennia van Domburg. Geschiedenis van de stenen monumenten978-90-5345-463-3
Nering en vermaak. De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort978-90-5345-053-6
Niets is bestendig... De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland978-90-5345-069-7
Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk978-90-5345-433-6
Ontwerpen voor wonen en werken. 125 jaar bureau Beltman978-90-5345-086-4
Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn978-90-5345-303-2
Op zoek naar de verleden medemens. Bespiegelingen over archeologische en bouwhistorische vondsten uit Utrecht978-90-5345-203-5
Opgegraven verleden van Gelderland978-90-5345-292-9
Oudaen. Een weerbaar huis aan de Utrechtse Oudegracht978-90-5345-139-7
Oudenrijn. De geschiedenis van een verkeersknooppunt978-90-5345-087-1
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland978-90-5345-028-4
Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland978-90-5345-068-0
Over monumenten gesproken... Monumenten en hun verhalen in Oudewater978-90-5345-160-1
Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven - verouderde uitgave978-90-5345-224-0
Panden die verhalen. Een kleine oorlogsgeschiedenis van de Utrechtse Maliebaan978-90-5345-345-2
Parken in Utrecht. De geschiedenis van de Utrechtse stadsparken978-90-70482-62-6
Peilwaarden. Omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven978-90-5345-404-6
Presikhaaf. Een naoorlogse wijk in Arnhem978-90-5345-280-6
Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht978-90-5345-140-3
Romeins glas uit particulier bezit978-90-5345-430-5
Schokland en omgeving. Leven met water978-90-5345-336-0
Schoonhoven. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832978-90-5345-042-0
Slot Loevestein978-90-5345-201-1
Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal. Anderhalve eeuw ontwerpen, bouwen en vernieuwen978-90-5345-184-7
Spijkerkwartier en Boulevardkwartier. Een monumentale wijk met karakter in Arnhem978-90-5345-206-6
Spoorwegarchitectuur978-90-5345-052-9
St.-Elisabeths Gasthuis. Bouwgeschiedenis van een Arnhems ziekenhuis978-90-5345-183-0
Staatsbosbeheer. Honderd jaar werken aan groen Nederland978-90-5345-138-0
Stadsschoon in Arnhem. Bouwen in de twintigste eeuw978-90-5345-150-2
Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp978-90-5345-497-8
Sterk water. De Hollandse Waterlinie978-90-5345-204-2
Tegen de stroom in. Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800978-90-5345-477-0
Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad978-90-5345-528-9
Trafohuisjes978-90-5345-067-3
Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in `t groen978-90-5345-396-4
Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening. Een geschiedenis van het U-blad978-90-5345-232-5
Utrecht aan de werf978-90-5345-074-1
Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad978-90-5345-319-3
Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914 - 1940978-90-70482-89-3
Utrechts water. 1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden978-90-5345-355-1
Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen978-90-5345-245-5
Van bolwerk tot bunker. Militaire complexen in Arnhem978-90-5345-172-4
Van heide tot lusthof. Landgoederen in het Renkums beekdal978-90-5345-460-2
Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving978-90-5345-170-0
Van pottenkijker tot boegbeeld. 200 jaar Gelderse Commissarissen van de Koning(in)978-90-5345-484-8
Veluwe. Het huis978-90-5345-282-0
Verborgen wereld aan de werf. Utrechtse werfkelders gerestaureerd978-90-5345-187-8
Vereniging Johannes Stichting 1887 - 1990. Meer dan een eeuw christelijke zorgverlening978-90-5345-114-4
Vernieling en vernieuwing. De wederopbouw van Arnhem 1945 - 1964978-90-5345-066-6
Volkswoningbouw. Een eeuw volkshuisvesting in Arnhem978-90-5345-136-6
Wandelen over de Utrechtse stadswal. Tekeningen van toen en foto’s van nu978-90-5345-601-9
Warmond. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832978-90-5345-089-5
Waterstaat in kaart. Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland 1865-1992978-90-5345-223-3
Waterstaatkundige werken in ‘s-Hertogenbosch. Een cultuurhistorische inventarisatie978-90-5345-173-1
Welterhof in wording. 25 jaar psychiatrie in Oostelijk Zuid-Limburg978-90-5345-156-4
Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten978-90-5345-207-3
Wonen op veen. Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd978-90-5345-302-5
Woordenboek van Archeologische Termen. Nederlands-Engels / Engels-Nederlands978-90-5345-372-8
Woordenboek van de Gelderse Dialecten. Veluwe (3 delen)978-90-5345-999-9
Zo´n onbeschrijfelijke stad. Dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht, 1970 - 2000978-90-5345-197-7