Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Onze partners

De co-uitgevers van uitgeverij Matrijs

Wij werken samen met verschillende uitgeefpartners die actief zijn binnen diverse maatschappelijke sectoren, variërend van overheden tot cultuurhistorische organisaties en van bedrijven tot niet-commerciële instellingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze partners.

“...Het is fantastisch dat wij bijgedragen hebben aan de enorme lijst van uitgaven die er nu is. Ik zie in de Matrijsboeken nog kenmerken uit de begintijd. Toen al werd heel zorgvuldig omgegaan met bladspiegels en beeldmateriaal. Ook inhoudelijk was en is men heel kritisch. Dat levert mooie, verzorgde en aantrekkelijke boeken op...”

Lianne Peters, K.F. Heinfonds
partner
4 mei Comité Gorinchem
ADC ArcheoProjecten
Akzo Nobel Base Chemicals
Alkmaarse Historische Publicaties
Archeologisch Centrum Vrije Universiteit Amsterdam
ArcheoService
Arrondissementsrechtbank Arnhem
AWN - afdeling Nijmegen en omstreken
AWN Nederlandse Archeologievereniging
BAAC bv
Bosgroepen Nederland
Brabantse Kastelenstichting
Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe
Bureau Werelderfgoed
Centraal Museum
CLUE+|Vrije Universiteit
Cluverius
Cultuur Historisch Genootschap Raalte
Cultuurhistorische vereniging Schylge myn lântse
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis
Eltenberg-Bergherbos
Eneco
Erasmus MC
Erfgoed Nederland
Erfgoed Nederland - Stichting ArcheoService VIOE
Erfgoedhuis Utrecht
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Erfgoedreeksen
Federatie Particulier Grondbezit
Fundatie van Renswoude
Gebiedscoöperatie O-gen
Gelders Archief
Gelders Erfgoed
Gelders Genootschap
Geldersch Landschap & Kasteelen
Gelderse Archaeologische Stichting
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Aalten
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Barneveld
Gemeente Beemster
Gemeente Beesel
Gemeente Berkel en Rodenrijs
Gemeente Berkelland
Gemeente Buren
Gemeente De Bilt
Gemeente Den Haag
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Ede
Gemeente Eindhoven
Gemeente Epe
Gemeente Ermelo
Gemeente Kampen
Gemeente Lochem
Gemeente Nijmegen
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Oss
Gemeente Oudewater
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Someren
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Winterswijk
Gemeente Zoetermeer
Gemeentelijke Archiefdienst Helmond
Geopark Peelhorst en Maasvallei
Geschiedkundige Kring ‘De Oranjeboom’
Gilde Utrecht
Gilde van Vrijwillige Molenaars
Het Cultuurfonds
Het Drentse Landschap
Het Utrechts Archief
Historisch Goud
Historische Kring Bommelerwaard
Historische Kring Dalfsen
Historische Vereniging Den Dolder
Historischer Verein für Geldern und Umgegend
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Schieland
Hoogheemraadschap van Rijnland
ICID
IVN Zuidwest Veluwezoom
Johannes Stichting Woerden
Kamer van Koophandel Utrecht
Kiesraad
KNAW - DANS
Konferentie Nederlandse Religieuzen
Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
Konrad Theiss Verlag
Kroondomein Het Loo
Landgoed Schovenhorst
Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Eemland
Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Overijssel
Landschapsbeheer Nederland
Limburgs Museum
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
MBO College Airport
Meetkundige Dienst
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Curaçao
Mondriaan Zorggroep
Monumentenbezit
Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg
Monumentenwacht Nederland
Museum Catharijneconvent
Museum Huis Doorn
Museum Schokland
NABU-Naturschutzstation Niederrhein
Nationaal Archief
Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Natuurmonumenten
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
Nederlandse Bruggenstichting
Nederlandse Kastelenstichting
Netwerk Historisch Cultuurlandschap
Netwerk voor Landschap & Geschiedenis
NIMH - Nederlands Instituut voor Militaire Historie
NKS - Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies
NLC Bedrijfstraining
Noordbrabants Genootschap
NS - Nederlandse Spoorwegen nv
NVBS - Nederlandse Vereniging Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen
NWO - Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek
Oranje Fonds
Platform Landschap en Cultuurhistorie
Port of Rotterdam
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Projectbureau Belvedere
ProRail
Provinciale Historische Publicaties Gelderland
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
RACM
Radboud Universiteit Nijmegen
Redactie van Historisch-geografisch Tijdschrift
Regio West-Brabant
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksvastgoedbedrijf
Rijkswaterstaat
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Samenwerkingsverband Waterland
SHOZ - Stichting Historisch Onderzoek Zeeland
SHT – Stichting Historie der Techniek
SIDS - Stichting In Den Scherminckel
Sight rentmeesters
Sint Maartensberaad Utrecht
SLG - Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Slot Loevestein
SNNC - Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
Staatsbosbeheer
Stichting Aartsbisschoppelijk Museum
Stichting Archeologie Amersfoort
Stichting Archeologie en Bouwhistorie van Utrecht
Stichting Architectuur-café Helmond
Stichting Architectuurgids Delft
Stichting Behoud Erfgoed Architect W.A. Maas
Stichting Bouwhistorie Nederland
Stichting Centrum Historische Instellingen
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Stichting Cultuur Onderdak Apeldoorn (CODA)
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek
Stichting De Drie Moren
Stichting De Greb
Stichting de Siesmejännekes
Stichting De vesting Naarden
Stichting Flehite Publicaties
Stichting Geschiedschrijving Arnhem
Stichting Geschiedschrijving Asten
Stichting Geschiedschrijving Gorinchem
Stichting Geschiedschrijving Utrechtse Stadsontwikkeling
Stichting Gods Werkhof
Stichting Grebbelinie
Stichting Het Abdijboek
Stichting Het Begijnhof Breda
Stichting Het Drentse Landschap
Stichting Historie Amersfoort
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
Stichting ir. D.F. Woudagemaal
Stichting Jacques H. van Hooydonk
Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland
Stichting Kasteel Geldrop
Stichting Kasteel Huis Bergh
Stichting Kasteelconcerten Beverweerd
Stichting Limburgse Kastelen
Stichting MAC - Voorburg
Stichting Menno van Coehoorn
Stichting Middeleeuwse Archeologie
Stichting Monuscript
Stichting Oude Gelderse Kerken
Stichting Piramides in de Polder
Stichting Probos
Stichting Publicaties Oud Rhenen
Stichting Recreatie Wapenveld
Stichting restauratie en instandhouding van Oudaen
Stichting Stadsontspanning Utrecht
Stichting Stelling van Amsterdam
Stichting Stichtse Publicaties voor Kunst en Cultuur
Stichting Streekmuseum Lingewaard
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken
Stichting Twickel, Ambt Delden
Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting
Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum
Stichting Vorstengraf Oss
Stichting Vrienden van de Adventskerk
Stichting Vrienden van het Jongerius Complex
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Stichting Wijkbelangen Angerenstein
Stora Enso Fine Paper Berghuizer Mill
STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Stuurgroep Woordenboek van de Gelderse Dialecten
Thermenmuseum Heerlen
TIMS Nederland en Vlaanderen
TNO Bouw en Ondergrond
Tresoar
Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Universiteit Utrecht
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Utrechts Landschap
Utrechts Universiteitsfonds
Vereniging de Opsterlandse Groene Parels
Vereniging Geopaden Stuwwal
Vereniging Oud-Monnickendam
Vereniging Stadsschoon Arnhem
Vereniging Stolberglaan
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Via Natura
Vrienden van het Orgel, Alkmaar
Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Waalse Kerk Utrecht
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rivierenland
Waterschap Scheldestromen
Waterschap Veluwe
Werkgroep Erfbeplanting Doetinchem
Willemsoord B.V.

Meer dan

0

partners gingen u voor

“...[Ik dank Matrijs] van harte voor alle inspanningen om het boek mogelijk te maken. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar dat is nu vergeten...”

Paul Vesters, Utrechts Landschap