Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Voor de pers

Perspagina uitgeverij Matrijs

Meer informatie?
Wilt u:
- meer informatie ontvangen over een (nog te verschijnen) uitgave van Uitgeverij Matrijs?
- in contact komen met één van onze auteurs?
- een recensie-exemplaar aanvragen?

Neem dan contact op met onze publiciteitsmedewerker. Dat kan per e-mail via uitgeverij@matrijs.com of telefonisch via 030 - 234 31 48.