Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland

 39,95

Ham, W. van der en I. Jacobs (red.)

Uitgave in samenwerking met: Hoogheemraadschap Schieland

Extra informatie

Beschrijving

Het is onvoorstelbaar dat de verstedelijkte regio rond Rotterdam (de driehoek Rotterdam, Zoetermeer, Gouda) met een van de grootste havens ter wereld is herrezen in een gebied dat voornamelijk uit plassen en venen bestond. Voor deze landschappelijke metamorfose was al vroeg een bovenlokale organisatie nodig. Zo ontstond in 1273 het Hoogheemraadschap Schieland. Een geschiedenis van Schieland behandelt de ontwikkeling en de gebeurtenissen rondom het ontstaan van het Hoogheemraadschap Schieland.

Het Hoogheemraadschap Schieland kent een rijke historie. Het is een van de oudste waterschappen van Nederland. Het boek besteed aandacht aan de interne waterhuishouding, vervening en droogmaking, boezems en gemalen. Elk hoofdstuk behandelt het bestuur en dijkbeheer in een bepaalde periode.

Het boek bevat kaarten en illustraties ter verduidelijking van de tekst.