Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 – 2001

 29,95

Jamin, H.

Uitgave in samenwerking met: Universiteit Utrecht

Extra informatie

Beschrijving

Eerst in 1636 verhief het gewestelijk bestuur van Utrecht de pas bestaande “Illustere School” tot universiteit, de vierde in het land na die te Leiden, Franeker en Groningen. Vooral de theologische faculteit van de Universiteit Utrecht, onder leiding van Voetius, kreeg meteen nationale bekendheid vanwege de discussies met de filosofie docerende Fransman Descartes.

Officieel had de universiteit slechts een onderwijsfunctie, maar sommige hoogleraren droegen ook bij aan de ontwikkeling van de wetenschap. Vooral in de negentiende eeuw nam het onderzoek een steeds grotere plaats in. De toenmalige Rijksuniversiteit groeide sterk: vele instituten en laboratoria werden opgericht. In de jaren zestig zette de groei versterkt door en verrees er op de Uithof een nieuw centrum van kennis.