Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Over middeleeuwse geschiedenis. Elf opstellen

 24,95

Kossmann-Putto, J.A.

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-381-0 Categorieën: , Product ID: 975

Beschrijving

Over middeleeuwse geschiedenis bundelt elf artikelen en enkele boekbesprekingen van mediëvist mevrouw dr. J.A. Kossmann-Putto. Drie teksten getuigen van haar speciale belangstelling voor de middeleeuwse geschiedenis van de stad Kampen. Hierin worden onderwerpen zoals het bestuur, de rechtspraak en het financieel beleid besproken. Een artikel over de immer onverklaarde ontstaansgeschiedenis van deze stad schreef zij samen met haar zoon F.J. Kossmann.

Daarnaast gaat zij uitvoerig in op de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo bespreekt zij gezag en rechtspraak in de middeleeuwse samenleving in bijdragen over pauselijke uitspraken en het fenomeen van het veemgericht. Verder besteedt zij uitgebreid aandacht aan huurlingen en ritmeesters, gewapende lieden in dienst van middeleeuwse heren en steden. Aan bod komen ook de middeleeuwse armen- en ziekenzorg, de aanspraak van Floris V op de Schotse troon en geschiedschrijving in de Noordelijke Nederlanden.

Over middeleeuwse geschiedenis bevat bovendien een selectie uit de talloze boekbesprekingen die Kossmann-Putto schreef over Engelse, Duitse, Franse en Nederlandse werken op haar vakgebied. Ten slotte is een bibliografie toegevoegd van alle publicaties van Kossmann-Putto uit meer dan vijftig jaar als mediëvist.

In deze bundel doet J.A. Kossmann-Putto op kritische en diepgaande wijze onderzoek naar verschillende aspecten van de Nederlandse middeleeuwse geschiedenis. Het gebruikte bronnenmateriaal is vaak fragmentarisch en incompleet van aard, hetgeen leidt tot interessante hypotheses over bestaande problemen op het vakgebied.