Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven

 29,95

Sluiter, J.W. e.a.

Uitgave in samenwerking met: NVBS – Ned. Ver. Belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen

Extra informatie

Beschrijving

Industrieel erfgoed en techniekgeschiedenis zijn steeds belangrijker onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis. Onderdeel hiervan vormt de ontwikkeling en het functioneren van onze infrastructuur. Zo heeft Nederland een dicht netwerk van spoor- en tramwegen gehad.

Meer dan 200 bedrijven en openbare lichamen zijn of waren betrokken bij de exploitatie van deze lijnen. In dit boek worden de voornaamste gegevens van elk van deze bedrijven gepresenteerd.

Van deze publicatie, die eerder in beknopte vorm verscheen in 1961 met een tweede druk in 1967, is in 2002 een sterk uitgebreide derde druk uitgekomen waarin de latere geschiedenis van dertig jaar spoor- en tramwegexploitatie is verwerkt. Daarna heeft het railverkeer een nieuwe ontwikkeling doorgemaakt met de toelating van nieuwe vervoerders. Door voortschrijdend archiefonderzoek zijn ook in het oude gedeelte van het boek veel aanvullingen en correcties verwerkt, zodat de derde druk eigenlijk niet meer bruikbaar is.

Naast openings- en sluitingsdata van spoor- en tramwegbedrijven is ook een indelingssysteem voor spoor- en tramlijnen opgenomen dat gebruikt kan worden bij het ordenen van verzamelingen. Aangevuld met vele illustraties, kaartmateriaal, registers en overzichten van bewaarplaatsen van de archieven van de bedrijven is het boek onmisbaar voor zowel spoor- en tramweghobbyisten als archivarissen en bedrijfshistorici.