Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen

 34,95

Boonstra, O. en A. Schuurman (red.)

Uitgave in samenwerking met: KNAW, DANS

Extra informatie

Beschrijving

Geografische Informatiesystemen (GIS) eisen een steeds grotere rol op in onze samenleving. De digitale representatie van ruimte is bijvoorbeeld al door ‘Tom Tom’ en ‘Google Maps’ dicht bij de doorsnee gebruiker gebracht. Het gebruik van ‘geo-informatie’ maakt een opvallende bloei door, maar er is nog maar bij een beperkte groep onderzoekers kennis over aanwezig. Dit boek laat zien dat GIS op meerdere onderzoeksvelden toepasbaar is. Zo is men begonnen met het toepassen van GIS binnen de onderzoeksgebieden van de geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis en de taal- en letterkunde. De toepassing van GIS kan ook in deze onderzoeksgebieden, de zogenaamde alfawetenschappen, interessante nieuwe vraagstukken en resultaten opleveren.

Dit boek gaat in op het vormen en beantwoorden van deze vraagstukken. Met GIS kunnen ruimtelijke verschillen en ontwikkelingen worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Dit levert nieuwe inzichten op die in sprekende kaarten worden gepresenteerd. Het innovatieve karakter van GIS en de nieuwe toepassing ervan binnen de alfawetenschappen staan centraal in dit boek. Tijd en ruimte is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe ruimtelijke toepassingen in het alfawetenschappelijk onderzoek, maar het is zeker ook geschikt om studenten en wetenschappers in te leiden in dit nieuwe gebied en hen te verleiden het zelf te gaan toepassen.