Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch

 29,95

Janssen, H. en J. Treling (red.)

Uitgave in samenwerking met: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Extra informatie

Artikelnummer: 978-90-5345-425-1 Categorieën: , Tag: Product ID: 1021

Beschrijving

Van september 1997 tot en met februari 1998 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch aan de straat genaamd Achter het Verguld Harnas. Deze opgraving bleek één van de spectaculairste uit de geschiedenis van het archeologisch onderzoek in ‘s-Hertogenbosch. Niet alleen vonden de archeologen een onbekende dertiende-eeuwse tak van de Binnendieze, maar er werden ook nog zware funderingen van een voor ‘s-Hertogenbosch uitzonderlijk gebouw, een dertiende-eeuwse
woontoren, gevonden.

Schatvondst Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch

Als klap op de vuurpijl werd een pot met ruim tweeduizend zilveren munten gevonden, die dateerde uit het begin van de veertiende eeuw. Door het eeuwenlange verblijf in de grond waren de uiterst fragiele munten aan elkaar vastgekoekt en het kostte maanden om ze los te weken en te reinigen. In deze publicatie wordt deze schatvondst gepresenteerd, zijn de conservering en restauratie beschreven en worden de munten in een catalogusdeel beschreven en afgebeeld.

De vondst van een muntschat roept als vanzelfsprekend de vraag op wie hem heeft verstopt en waarom. In dit boek wordt op zoek gegaan naar de mogelijke eigenaar. Was het spaargeld van een ambachtsman of handelskapitaal van een koopman? Of hebben we hier te maken met de werkvoorraad van een edelsmid, wat de aanwezigheid van een fraaie zilveren gespbroche in de pot zou kunnen verklaren? En waarom is hij in het begin van de veertiende eeuw verstopt? Een reden zou kunnen zijn dat er in die periode in ‘s-Hertogenbosch nogal wat politieke en sociale onrust heerste en bij gebrek aan banken of een kluis is de bodem dan een voor de hand liggende bergplaats. In dit boek wordt ook een beeld geschetst van het geldverkeer dat rond 1300 in Europa op gang komt en de ruimtelijke context van ‘s-Hertogenbosch rond 1300,
zoals dat uit het archeologisch onderzoek naar voren komt.

Het verslag van het archeologisch onderzoek maakt duidelijk, dat de vondstlocatie, net buiten de oudste stadsmuur, door de aanwezigheid van een woontoren al vroeg in de ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch een bijzonder karakter moet hebben gehad. Dit boek is geschreven voor een ieder met interesse in archeologie, de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch en middeleeuwse munten, maar is ook bedoeld als naslagwerk voor wetenschappelijke studies.