Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Zwijnsbergen. Herrezen uit de as

 14,95

Wevers, L. e.a.

Reeks Nederlandse Kastelen nr. 04
Uitgave in samenwerking met: Nederlandse Kastelenstichting

Extra informatie

Beschrijving

In Helvoirt, gemeente Haaren (Noord-Brabant), ligt de buitenplaats Zwijnsbergen. Het was een van de meest voorname Brabantse monumenten, totdat het in maart 2001 grotendeels door een felle brand werd verwoest. De schade was groot, maar dankzij grote inspanningen van verschillende instanties en personen, niet in de laatste plaats van de eigenaren, de familie Van Lanschot, kon een omvangrijke restauratie plaatsvinden die Zwijnsbergen uit de as deed herrijzen.

Het voortraject voor deze restauratie leverde veel kostbare informatie op over huis en historie. De buitenplaats Zwijnsbergen ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een laatmiddeleeuws boerenbedrijf tot een statige achttiende-eeuwse buitenplaats, die ook in de negentiende en de twintigste eeuw nog werd verbouwd en verfraaid.

Bestudering van recent ontdekt archiefmateriaal heeft bovendien geleerd dat de ontwikkeling van de directe omgeving rondom Zwijnsbergen in de achttiende eeuw in een ander licht moet worden gezien. Zwijnsbergen is als gevolg van restauratie en onderzoek waarlijk uit de as herrezen…