Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

AWN - afdeling Nijmegen en omstreken

AWN, afdeling Nijmegen en omstreken is een regionale organisatie van amateur-archeologen. De organisatie is ontstaan uit de landelijke vereniging AWN, de overkoepelende organisatie. Naast Nijmegen zijn er nog 19 andere regionale afsplitsingen. Het AWN Nijmegen wil het archeologisch erfgoed in Nijmegen en omstreken beschermen en behouden en op gemeentelijk niveau de archeologische belangen behartigen.

www.awnregionijmegen.nl

Enig resultaat