Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Gemeente Amsterdam

Monumenten en Archeologie is als gemeentelijk kenniscentrum het aanspreekpunt voor belanghebbenden en belangstellenden voor het Amsterdamse erfgoed. www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten

DRO, de Dienst Ruimtelijke Ordening: kernfunctie is het inrichten en vormgeven van een aantrekkelijke en ruimtelijk samenhangende stad. Dit doen ze door het ontwikkelen van ruimtelijke visies en ontwerpen van stedenbouwkundige plannen.

DIVV, de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam onderhoudt en ontwikkelt de verkeersinfrastructuur van Amsterdam. Het kernthema van de DIVV is bereikbaarheid en het zorgen voor een veilige en leefbare stad.

www.amsterdam.nl

Toont alle 4 resultaten