Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen is een gemeente in Zuid-Holland met ruim 70.000 inwoners. De gemeente behoort tot de oudste gebieden van Nederland met een geschiedenis die terug gaat tot de steentijd. De afdeling archeologie van de gemeente zorgt voor het onderzoek en het onderhoud van de vele historische vondsten in de gemeente. De afdeling heeft hierbij drie hoofddoelen: het behouden van het bodemarchief, het vermeerderen van kennis omtrent de bewoningsgeschiedenis, en tenslotte het presenteren van de vondsten aan publiek om zo het maatschappelijk draagvlak te verbreden.

www.vlaardingen.nl

Enig resultaat