Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Landschapsbeheer Nederland

Het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland bestaat uit twaalf zelfstandige provinciale organisaties met een landelijk bureau in De Bilt. In elke provincie werkt de organisatie aan het behoud van het landschap. Het doel van de organisatie is om zorg te dragen voor een kwalitatief en duurzaam landschap met aandacht voor biodiversiteit en erfgoed om zo de leefbaarheid van het gebied te bevorderen.

Landschapsbeheer Nederland heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe samenwerkingsverband LandschappenNL. Per januari 2016 zijn alle activiteiten van Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL. De stichting is met ingang van 1 mei 2018 opgeheven. Als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting is LandschappenNL aangewezen.

www.landschappen.nl/landschapsbeheer-nederland

Enig resultaat