Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Netwerk voor Landschap & Geschiedenis

In het ‘Twènter Laand ‘ Netwerk voor Landschap & Geschiedenis’ ontmoeten onderzoekers uit verschillende vakgebieden elkaar. Professionals en amateurs werken samen, evenals onderzoekers uit jongere en oudere generaties, om samen de kennis over de geschiedenis van het Twentse landschap uit te breiden.

http://twenterlaand.nl/

Enig resultaat