Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Samenwerkingsverband Waterland

Het Samenwerkingsverband Waterland heeft sinds (1982) een duurzame samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers als doel. Het Samenwerkingsverband volgt de ontwikkelingen in prakrijk en beleid kritisch, organiseert discussiebijeenkomsten en voert projecten uit op het snijvlak van landbouw, natuur, milieu en water.

Enig resultaat