Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar leden. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormt een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.
De stichting stelt zich het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van het kerkdorp Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties ten doel. Daarnaast wil de stichting een zo breed mogelijk publiek informeren, bewust maken over de betekenis van de lokale cultuur. Dit geschiedt door middel van publicaties in boekvorm of op andere wijze.

www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Enig resultaat