Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

TNO Bouw en Ondergrond

TNO Bouw en Ondergrond was een van de vijf kerngebieden van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en richtte zijn activiteiten op het duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving, infrastructuur en ondergrond. Inmiddels zijn de vijf kerngebieden echter opgegeven en zijn de gebieden gebundeld in één grote organisatie.

www.tno.nl

Enig resultaat