Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Akzo Nobel Base Chemicals

Akzo Nobel Base Chemicals is een bedrijf dat onder andere energie, zout en chloor-alkali producten wereldwijd transporteert en produceert. Dit bedrijf heeft vestingen in Japan, Duitsland, de Verenigde Staten, Denemarken en China en heeft 1700 mensen in dienst. In Nederland zijn er drie fabrieken: in Rotterdam, Hengelo en Delfszijl en het hoofdkantoor bevindt zich in Amersfoort.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Akzo Nobel Base Chemicals